• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – cheek to cheek

Artist billie holiday - Låttitel cheek to cheek

Text och översättning: billie holiday - cheek to cheek. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Heaven, I'm in heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seem to find the happiness I seek
When we're out together dancing cheek to cheek
Heaven, I'm in heaven
And the cares that hung around me through the week
Seem to vanish like a gambler's lucky streak
When we're out together dancing (Swinging) cheek to cheek
Oh I love to climb a mountain
And reach the highest peak
But it doesn't thrill (Boot) me half as much
As dancing cheek to cheek
Oh I love to go out fishing
In a river or a creek
But I don't enjoy it half as much
As dancing cheek to cheek
(Come on and) Dance with me
I want my arms around you
That (Those) charm about you
Will carry me through
(Right up) To heaven, I'm in heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seem to find the happiness I seek
When we're out together dancing, out together dancing (Swinging)
Out together dancing cheek to cheek

Översättning

Himmel, jag är i himlen
Och mitt hjärta slår så att jag knappt kan prata
Och jag verkar hitta den lycka jag söker
När vi är ute och dansar kind till kind
Himmel, jag är i himlen
Och de bekymmer som hängde runt mig genom veckan
Verkar försvinna som en spelares tur
När vi är ute och dansar (svängande) kind till kind
Åh, jag älskar att bestiga ett berg
Och nå den högsta toppen
Men det spänner inte (Boot) mig hälften så mycket
Som dansande kind mot kind
Åh, jag älskar att fiska
I en flod eller en bäck
Men jag tycker inte om det hälften så mycket
Som dansande kind mot kind
(Kom igen och) Dans med mig
Jag vill ha mina armar runt dig
Den (de) charmen om dig
Kommer att föra mig igenom
(Helt uppe) Till himlen är jag i himlen
Och mitt hjärta slår så att jag knappt kan prata
Och jag verkar hitta den lycka jag söker
När vi är ute och dansar tillsammans, dansar ut (Swinging)
Ut tillsammans dansar kind till kind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *