Artist billie holiday - Låttitel body soul

Text och översättning: billie holiday - body soul. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My days have grown so lonely
For you I cry, for you dear only
Why haven't you seen it
I'm all for you body and soul
I spend my days in longin'
I'm wondering why it's me you're wronging
I tell you I mean it
I'm all for you body and soul
I can't believe it
It's hard to conceive it
That you'd throw away romance
Are you pretending
It looks like the ending
Unless I can have one more chance to prove, dear
My life a hell you're making
You know I'm yours for just the taking
I'd gladly surrender
Myself to you body and soul
What lies before me
A future that's stormy
A winter that's gray and cold
Unless there's magic the end will be tragic
And echo a tale that's been told so often
My life revolves about you
What earthly good am I without you
Oh I tell you I mean it
I'm all for you body and soul

Översättning

Mina dagar har blivit så ensamma
För dig gråter jag, bara för dig kära
Varför har du inte sett det
Jag är allt för dig kropp och själ
Jag tillbringar mina dagar i longin '
Jag undrar varför det är jag som du gör orätt
Jag säger dig att jag menar det
Jag är allt för dig kropp och själ
Jag kan inte tro det
Det är svårt att bli gravid
Att du skulle kasta bort romantik
Låtsas du
Det ser ut som slutet
Om jag inte kan få ytterligare en chans att bevisa, kära
Mitt liv i helvete som du gör
Du vet att jag är din för att bara ta
Jag skulle gärna ge upp
Jag själv till dig kropp och själ
Vad ligger framför mig
En framtid som är stormig
En vinter som är grå och kall
Om det inte finns magi kommer slutet att bli tragiskt
Och ekar en berättelse som har berättats så ofta
Mitt liv kretsar om dig
Vilket jordiskt gott är jag utan dig
Åh, jag säger dig att jag menar det
Jag är allt för dig kropp och själ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *