• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – why did you wander

Artist bill monroe - Låttitel why did you wander

Text och översättning: bill monroe - why did you wander. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh, why, oh why did you wander?
Oh, why did you ever roam?
When you know that we always were happy
All alone in our old mountain home
It was down in the old Cumberland Mountains
Down in the hills of Tennessee
As she waited alone in the moonlight
It was there that she waited for me
Oh, why, oh why did you wander?
Oh, why did you ever roam?
When you know that we always were happy
All alone in our old mountain home
Oh, why did you leave me little darling?
Why did you leave me alone?
For you know I'd be lonely without you
All alone in our old mountain home
Oh, why, oh why did you wander?
Oh, why did you ever roam?
When you know that we always were happy
All alone in our old mountain home
I hope you will always be happy
No matter where you may roam
And I hope to be with you up in Heaven
As we were in our old mountain home
Oh, why, oh why did you wander?
Oh, why did you ever roam?
When you know that we always were happy
All alone in our old mountain home
Oh, why, oh why did you wander?
Oh, why did you ever roam?
When you know that we always were happy
All alone in our old mountain home

Översättning

Åh, varför, åh varför vandrade du?
Åh, varför strövade du någonsin?
När du vet att vi alltid var glada
Helt ensam i vårt gamla bergshem
Det var nere i de gamla Cumberlandbergen
Nere i bergen i Tennessee
När hon väntade ensam i månskenet
Det var där hon väntade på mig
Åh, varför, åh varför vandrade du?
Åh, varför strövade du någonsin?
När du vet att vi alltid var glada
Helt ensam i vårt gamla bergshem
Åh, varför lämnade du mig lilla älskling?
Varför lämnade du mig ensam?
För du vet att jag skulle vara ensam utan dig
Helt ensam i vårt gamla bergshem
Åh, varför, åh varför vandrade du?
Åh, varför strövade du någonsin?
När du vet att vi alltid var glada
Helt ensam i vårt gamla bergshem
Jag hoppas att du alltid kommer att vara lycklig
Oavsett var du kan ströva omkring
Och jag hoppas att vara med dig uppe i himlen
Som vi var i vårt gamla bergshem
Åh, varför, åh varför vandrade du?
Åh, varför strövade du någonsin?
När du vet att vi alltid var glada
Helt ensam i vårt gamla bergshem
Åh, varför, åh varför vandrade du?
Åh, varför strövade du någonsin?
När du vet att vi alltid var glada
Helt ensam i vårt gamla bergshem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *