Artist bill monroe - Låttitel tall pines

Text och översättning: bill monroe - tall pines. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Once in my youth, I stood on this mountain
And planted some pines in the sand
Every day I looked their way
But just couldn't understand
Why they never grew like I thought they should do
I just couldn't understand why
Now, I've rambled around this wide world through
And today I just happened by
Tall pines, tall pines
Reaching up for the clouds
Tall pines, tall pines
I bet you wouldn't know me now
I'll never forget the morning I left
The hum of the bees in the hay
The farther I walk, the harder they talk
How silent it seems here today
There's an old rail fence that we built, inch by inch
Surrounding the old family graves
And there's one gravestone standing all alone
There waiting to join me in the shade
Tall pines, tall pines
Reaching up for the clouds
Tall pines, tall pines
I've come home to sleep beneath your boughs

Översättning

En gång i min ungdom stod jag på detta berg
Och planterade några tallar i sanden
Varje dag tittade jag på deras väg
Men kunde bara inte förstå
Varför de aldrig växte som jag trodde att de borde göra
Jag förstod bara inte varför
Nu har jag vandrat runt i den här stora världen igenom
Och idag hände jag bara förbi
Höga tallar, höga tallar
Nå upp för molnen
Höga tallar, höga tallar
Jag slår vad om att du inte skulle känna mig nu
Jag kommer aldrig att glömma morgonen jag åkte
Binens brum i höet
Ju längre jag går, desto hårdare pratar de
Hur tyst det verkar här idag
Det finns ett gammalt järnvägsstaket som vi byggde, tum för tum
Omger de gamla familjegraven
Och det finns en gravsten som står helt ensam
Det väntar på att bli med mig i skuggan
Höga tallar, höga tallar
Nå upp för molnen
Höga tallar, höga tallar
Jag har kommit hem för att sova under dina grenar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *