• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – log cabin in the lane

Artist bill monroe - Låttitel log cabin in the lane

Text och översättning: bill monroe - log cabin in the lane. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm growing old and feeble and I can't work on more
My rusty bladed hoe I've laid to rest
My mama and my papa they are sleeping side by side
And their spirits now are roaming with the blessed
Oh, the chimney's falling down and the roof is all caved in
Letting in the sunshine and the rain
And the only friend I've got now is that good old dog of mine
And that little old log cabin in the lane
Oh the paths have all grown up that led around the hill
The fences have all gone to decay
And the creeks have all dried up where we used to go to mill
And things have changed their course another way
Oh I ain't got long to stay here, what little time I've got
I want to rest content while I remain
'Til death shall call this dog and me to find a better home
Than that little old log cabin in the lane

Översättning

Jag blir gammal och svag och jag kan inte arbeta med mer
Min rostiga bladhack har jag lagt mig till vila
Min mamma och min pappa de sover sida vid sida
Och deras andar strömmar nu över de välsignade
Åh, skorstenen faller ner och taket är helt grottat in
Släpp in solskenet och regnet
Och den enda vän jag har nu är min gamla goda hund
Och den lilla gamla timmerstugan i körfältet
Åh vägarna har alla vuxit upp som ledde runt kullen
Staketet har alla gått i förfall
Och bäckarna har alla torkat ut där vi brukade gå kvarn
Och saker har förändrat kursen på ett annat sätt
Jag har inte länge att stanna här, vilken liten tid jag har
Jag vill vila innehåll medan jag är kvar
'Till döden ska den här hunden och jag kalla ett bättre hem
Än den lilla gamla timmerstugan i körfältet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *