• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – litttle community church house

Artist bill monroe - Låttitel litttle community church house

Text och översättning: bill monroe - litttle community church house. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I was lost in sin so long with no one to guide my way
My soul was in darkness had been for many a day
In that little community church house I heard that gospel song
I went inside to kneel and pray
Oh I kneeled down and prayed to my Savior
That He might hear and would accept me
And then I felt the holy spirit
I knew my soul was saved in me
In that little community church house that's where we sang and prayed
We prayed to our Father to guide us on our way
All through life's long journey we'll need His helping hand
Until we reach that promised land
In that little community church house among my many friends
I can hear them praying for me and the preacher said amen
And the vision there before me it was my Savior's face
I knew that I was saved by grace

Översättning

Jag var förlorad i synd så länge utan att någon skulle vägleda mig
Min själ var i mörkret hade varit i många dagar
I det lilla samhällskyrkan hörde jag den gospelsången
Jag gick in för att knäböja och be
Åh jag knäböjde och bad till min Frälsare
Att han kanske skulle höra och acceptera mig
Och sedan kände jag den heliga anden
Jag visste att min själ var räddad i mig
I det lilla samhällskyrkan, där vi sjöng och bad
Vi bad till vår far att vägleda oss på vår väg
Hela livets långa resa behöver vi hans hjälpande hand
Tills vi når det utlovade landet
I det lilla samhällskyrkan hus bland mina många vänner
Jag kan höra dem be för mig och predikanten sa amen
Och visionen framför mig var min Frälsares ansikte
Jag visste att jag räddades av nåd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *