• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – just a little talk with jesus

Artist bill monroe - Låttitel just a little talk with jesus

Text och översättning: bill monroe - just a little talk with jesus. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I once was lost in sin but Jesus took me in
And then a little light from heaven filled my soul
It bathed my heart in love and wrote my name above
And just a little talk with Jesus made me whole
Now let us have a little talk with Jesus
Let us tell Him all about our troubles
He will hear our famished cry
He will answer by and by
Now when you feel a little prayer turning
And you know the little talk with Jesus makes it right
Sometimes my path seems dreary without a ray of cheer
And then the cloud about me hides the light of day
The mists in me rise and hide the stormy skies
But just a little talk with Jesus clears the way
I may have doubts and fears my eyes be filled with tears
But Jesus is a friend who watches day and and night
I go to Him in prayer He knows my every care
And just a little talk with Jesus makes it right

Översättning

Jag var en gång förlorad i synd men Jesus tog mig in
Och sedan fyllde lite själ från himlen
Det badade mitt hjärta i kärlek och skrev mitt namn ovan
Och bara ett litet samtal med Jesus gjorde mig hel
Låt oss nu prata lite med Jesus
Låt oss berätta för honom allt om våra problem
Han kommer att höra vårt svältande rop
Han kommer att svara efterhand
Nu när du känner att en liten bön vänder sig
Och du vet att det lilla samtalet med Jesus gör det rätt
Ibland verkar min väg tråkig utan munstycke
Och sedan döljer molnet om mig dagens ljus
Dimmorna i mig stiger upp och gömmer de stormiga himlen
Men bara ett litet samtal med Jesus rensar vägen
Jag kanske tvivlar och fruktar att mina ögon fylls av tårar
Men Jesus är en vän som bevakar dag och natt
Jag går till honom i bön, han känner till min all vård
Och bara ett litet samtal med Jesus gör det rätt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *