• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – i wish you knew

Artist bill monroe - Låttitel i wish you knew

Text och översättning: bill monroe - i wish you knew. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I wish I knew how it would feel to be free
I wish I could break all the chains holding me
I wish I could say all the things that I should say
Say 'em loud, say 'em clear for the whole round world to hear
I wish I could share all the love that's in my heart
Remove all the bars that keep us apart
I wish you could know what it means to be me
Then you'd see and agree that every man should be free
I wish I could give all I'm longing to give
I wish I could live like I'm longing to live
I wish that I could do all the things that I can do
Though I'm way overdue I'd be starting anew
Well, I wish I could be like a bird in the sky
How sweet it would be if I found I could fly
Oh, I'd soar to the sun and look down at the sea
And I'd sing 'cause I'd know that, and I'd sing 'cause I'd know that
And I'd sing 'cause I'd know that I'd know how it feels to be free
I'd know how it feels to be free, I'd know how it feels to be free

Översättning

Jag önskar att jag visste hur det skulle kännas att vara fri
Jag önskar att jag kunde bryta alla kedjor som höll mig
Jag önskar att jag kunde säga alla saker som jag borde säga
Säg dem högt, säg dem klart för hela världen att höra
Jag önskar att jag kunde dela all den kärlek som finns i mitt hjärta
Ta bort alla barer som håller oss ifrån varandra
Jag önskar att du kunde veta vad det innebär att vara jag
Då ser du och håller med om att varje man ska vara fri
Jag önskar att jag kunde ge allt jag längtar efter att ge
Jag önskar att jag kunde leva som jag längtar efter att leva
Jag önskar att jag kunde göra alla de saker jag kan göra
Även om jag är försenad skulle jag börja om
Jag önskar att jag kunde vara som en fågel på himlen
Hur söt det skulle vara om jag hittade att jag kunde flyga
Åh, jag skulle sväva mot solen och titta ner på havet
Och jag skulle sjunga för att jag skulle veta det och jag skulle sjunga för jag skulle veta det
Och jag skulle sjunga för jag skulle veta att jag skulle veta hur det känns att vara fri
Jag skulle veta hur det känns att vara fri, jag skulle veta hur det känns att vara fri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *