Artist bill monroe - Låttitel going home

Text och översättning: bill monroe - going home. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm going home (I'm going home)
For my reward (for my reward)
Away up there (away up there)
To see my Lord (To see my lord)
He promised me (He promised me)
In the by and by (in the by and by)
A precious home (a precious home)
Up in the sky.
[Chorus]
I'm gonna live right (I'm gonna live right)
To see my Lord (to see my Lord)
And the other friends (and the other friends)
Who've gone before (who've gone before)
It'll be like home (it'll be like home)
When we all get there (when we all get there)
With Mother and Dad (with Mother and Dad)
And the angels fair .
The time will come (the time will come)
Be ready to go (be ready to go)
What the Lord has planned (what the Lord has planned)
We'll never know (we'll never know)
Don't take a chance (don't take a chance)
And lose your soul (and lose your soul)
Hear the angels play (hear the angels play)
On the harps of gold.
[Chorus]

Översättning

Jag åker hem (jag åker hem)
För min belöning (för min belöning)
Bort där uppe (borta där uppe)
Att se min Herre (Att se min herre)
Han lovade mig (han lovade mig)
I by och by (i by och by)
Ett dyrbart hem (ett dyrbart hem)
Upp i skyn.
[Kör]
Jag ska leva rätt (Jag ska leva rätt)
Att se min Herre (att se min Herre)
Och de andra vännerna (och de andra vännerna)
Vem som har gått före (vem har gått tidigare)
Det blir som hemma (det blir som hemma)
När vi alla kommer dit (när vi alla kommer dit)
Med mamma och pappa (med mamma och pappa)
Och änglarna rättvis.
Tiden kommer (tiden kommer)
Var redo att gå (vara redo att gå)
Vad Herren har planerat (vad Herren har planerat)
Vi kommer aldrig att veta (vi kommer aldrig att veta)
Ta inte chansen (ta inte chansen)
Och förlora din själ (och förlora din själ)
Hör änglarna spela (höra änglarna spela)
På guldharpan.
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *