Artist bill monroe - Låttitel give me wings

Text och översättning: bill monroe - give me wings. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've been looking around
There's a whole new world i see
And so many things that i can do
With your strength in me
# Now i ask you to hear
As i sing of brighter days
For i need to have you very near
Come and find the way#
* Give me the wings
Of an eagle
I will soar into the sky
Give me strength
to hold a brother's hand
As he's passing by
Give me the eyes
Of tomorrow
Let me see what i can find
If you lead me
I will follow now*
Give me wings to [email protected]
You've been watching me grow
As you gently lead me on
It's your love and power that i know
Guides and keeps me strong
(repeat# to @)

Översättning

Jag har tittat omkring
Det finns en helt ny värld jag ser
Och så många saker som jag kan göra
Med din styrka i mig
# Nu ber jag dig att höra
När jag sjunger om ljusare dagar
För jag måste ha dig väldigt nära
Kom och hitta vägen #
* Ge mig vingarna
Av en örn
Jag kommer att sväva upp i himlen
Ge mig styrka
att hålla en brors hand
När han passerar
Ge mig ögonen
I morgon
Låt mig se vad jag kan hitta
Om du leder mig
Jag kommer att följa nu *
Ge mig vingar att flyga @
Du har sett mig växa
När du försiktigt leder mig vidare
Det är din kärlek och kraft som jag vet
Guider och håller mig stark
(upprepa # till @)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *