• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – foggy mountain top

Artist bill monroe - Låttitel foggy mountain top

Text och översättning: bill monroe - foggy mountain top. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

1. If I had listened t'what Mama said,
I would not have been here today;
Wishing for things I'll never have,
And weeping my sweet life away.
cho: If I was on some foggy mountain top,
I'd sail away to the West
I'd sail all around this old wide world
To the one I love the best.
2. You caused me to weep, you caused me to mourn,
You caused me to leave my home;
Oh, that lonesome pine and those good old times,
I'm on my way back home.
cho....
3. Oh, when you see that two-faced blonde,
There's somethin' you can tell 'er;
She need not fool her time away,
A-tryin' to steal a feller.
cho....
4. Oh, when you come to courtin' now,
Put on you navy blue;
That long tail "roust-a-bout" you wear,
Don't do a thing for you.
cho....

Översättning

1. Om jag hade lyssnat på vad mamma sa,
Jag skulle inte ha varit här idag;
Önskar saker jag aldrig kommer att ha,
Och gråter mitt söta liv bort.
cho: Om jag var på någon dimmig bergstopp,
Jag skulle segla bort till väst
Jag skulle segla runt i denna gamla vida värld
Till den jag älskar bäst.
2. Du fick mig att gråta, du fick mig att sörja,
Du fick mig att lämna mitt hem;
Åh, den ensamma tall och de goda gamla tiderna,
Jag är på väg hem.
cho ....
3. Åh, när du ser den tvåsidiga blondinen,
Det finns något du kan säga;
Hon behöver inte lura sin tid,
Försök att stjäla en feller.
cho ....
4. Åh, när du kommer till domstolen nu,
Ta på dig marinblå;
Den långa svansen "roust-a-bout" du bär,
Gör inte något åt ​​dig.
cho ....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *