• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – don t put off til tomorrow

Artist bill monroe - Låttitel don t put off til tomorrow

Text och översättning: bill monroe - don t put off til tomorrow. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You have no doubt in your mind
there's a heaven up above
And you mean to change before the end
But you hold onto treasures
you possessed here on earth
Feasting your soul on sin
Don't put off 'til tomorrow what you can do today
For tomorrow may be too late
Sinner give your heart to Jesus won't you kneel down and pray
For tomorrow may be too late
You say you'll change tomorrow
but tomorrow never comes
These words you keep repeating everyday
How sad will be the story
when you're laid in your grave
In torment forever you will pay
There's a wreck on the highway
there's blood on the road
That lifeless body lies cold
They'll never know Jesus
they've waited too long
They'll never live in that heavenly fold

Översättning

Du har inget tvivel i ditt sinne
det finns en himmel uppe
Och du menar att ändra innan slutet
Men du håller på skatter
du besatt här på jorden
Festa din själ på synd
Skjut inte upp i morgon vad du kan göra idag
För imorgon kan det vara för sent
Syndare ge ditt hjärta till Jesus, inte du knäböjer och ber
För imorgon kan det vara för sent
Du säger att du byter imorgon
men imorgon kommer aldrig
Dessa ord fortsätter du att upprepa varje dag
Hur ledsen blir berättelsen
när du läggs i din grav
I plåga för alltid ska du betala
Det finns ett vrak på motorvägen
det finns blod på vägen
Den livlösa kroppen ligger kall
De kommer aldrig att känna Jesus
de har väntat för länge
De kommer aldrig att leva i den himmelska vikten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *