• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – cryin holy unto the lord

Artist bill monroe - Låttitel cryin holy unto the lord

Text och översättning: bill monroe - cryin holy unto the lord. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Crying holy unto the Lord
Crying holy unto the Lord
Oh, if I could I surely would
Stand on the rock where Moses stood
Sinners, run and hide your face
Sinners, run and hide your face
Go and run into the rocks and hide your face
The rocks got no hiding place
Crying holy unto the Lord
Crying holy unto the Lord
Oh, if I could I surely would
Stand on the rock where Moses stood
Lord, I ain't no sinner now
Lord, I ain't no sinner now
I've been to the river and I've been baptized
And I ain't no sinner now
Crying holy unto the Lord
Crying holy unto the Lord
Oh, if I could I surely would
Stand on the rock where Moses stood
Lord, I ain't no stranger now
Lord, I ain't no stranger now
I've been introduced to the Father and the Son
And I ain't no stranger now
Crying holy unto the Lord
Crying holy unto the Lord
Oh, if I could I surely would
Stand on the rock where Moses stood

Översättning

Gråtande heligt till Herren
Gråtande heligt till Herren
Åh, om jag kunde skulle jag säkert göra det
Stå på klippan där Moses stod
Syndare, spring och dölj ditt ansikte
Syndare, spring och dölj ditt ansikte
Gå och spring in i klipporna och dölj ditt ansikte
Klipporna fick inget gömställe
Gråtande heligt till Herren
Gråtande heligt till Herren
Åh, om jag kunde skulle jag säkert göra det
Stå på klippan där Moses stod
Herre, jag är inte någon syndare nu
Herre, jag är inte någon syndare nu
Jag har varit i floden och jag har blivit döpt
Och jag är ingen syndare nu
Gråtande heligt till Herren
Gråtande heligt till Herren
Åh, om jag kunde skulle jag säkert göra det
Stå på klippan där Moses stod
Herre, jag är inte någon främling nu
Herre, jag är inte någon främling nu
Jag har introducerats till Fadern och Sonen
Och jag är inte någon främling nu
Gråtande heligt till Herren
Gråtande heligt till Herren
Åh, om jag kunde skulle jag säkert göra det
Stå på klippan där Moses stod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *