• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bill monroe – cryin holy unto my lord

Artist bill monroe - Låttitel cryin holy unto my lord

Text och översättning: bill monroe - cryin holy unto my lord. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Lord I ain't no stranger now
Lord I ain't no stranger now
I've been introduced to the Father and the Son
Lord I ain't no stranger now
Cryin' holy unto my Lord
Cryin holy unto my Lord
Lord if I could I surely would
Stand on that rock where Moses stood
Sinners run and hide your face
Sinners run and hide your face
Run to the rocks and hide your face
The rocks won't have no hiding place

Översättning

Herre, jag är inte någon främling nu
Herre, jag är inte någon främling nu
Jag har introducerats till Fadern och Sonen
Herre, jag är inte någon främling nu
Gråter heligt för min herre
Cryin helig för min Herre
Herre om jag kunde skulle jag säkert göra det
Stå på den klippan där Moses stod
Syndare springer och gömmer ditt ansikte
Syndare springer och gömmer ditt ansikte
Spring till klipporna och dölj ditt ansikte
Klipporna har ingen gömställe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *