Artist bill monroe - Låttitel cabin of love

Text och översättning: bill monroe - cabin of love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm only a dreamer of romance
My love dreams can never come true
I'll just pretend that I'm happy
And smile through these tears dear at you
I dreamed of a cabin of love dear
Where all of our dreams would come true
But another has taken my cabin
And left me so lonely and blue
Nestled around my cabin
That means all the world to me
Our love sweet heart will always linger
For you are a part dear of me
Where is the love we once cherished
Why didn't our love dreams come true
All I can do now is dream dear
Of a cabin sweetheart dear and you

Översättning

Jag är bara en drömmare av romantik
Mina kärleksdrömmar kan aldrig gå i uppfyllelse
Jag ska bara låtsas att jag är glad
Och le genom dessa tårar kära åt dig
Jag drömde om en kärleksstuga kära
Där alla våra drömmar skulle gå i uppfyllelse
Men en annan har tagit min stuga
Och lämnade mig så ensam och blå
Inbäddat runt min stuga
Det betyder hela världen för mig
Vår kärlek söta hjärta kommer alltid att dröja kvar
För du är en del kär av mig
Var är kärleken vi en gång älskade
Varför blev inte våra kärleksdrömmar uppfyllda
Allt jag kan göra nu är att drömma
Av en stuga älskling kära och du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *