Artist bill monroe - Låttitel bonny

Text och översättning: bill monroe - bonny. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Every word on my mind
Bonny is your good-bye
Black, black, black, black is the day
No sun is shining in my world
Bonny, since you went away
Sad, sad, sad, sad in my heart
All my laughter's turned to tears
Bonny, since you've been apart
Every pretty flower has
Turned to brown
They all look like me
With their head tied down
My heart only sing the sadness song
Bonny, since you've been gone
Cry, cry, cry, you know I cry
Every word on my mind
Bonny is your good-bye
Every word on my mind
Bonny is you good-bye

Översättning

Varje ord som jag tänker på
Bonny är ditt farväl
Svart, svart, svart, svart är dagen
Ingen sol skiner i min värld
Bonny, eftersom du gick iväg
Ledsen, ledsen, ledsen, ledsen i mitt hjärta
Allt mitt skratt har blivit tårar
Bonny, eftersom du har varit ifrån varandra
Varje vacker blomma har
Gick till brunt
De ser alla ut som jag
Med huvudet bundet
Mitt hjärta sjunger bara sorgsången
Bonny, eftersom du har varit borta
Gråta, gråta, gråta, du vet att jag gråter
Varje ord som jag tänker på
Bonny är ditt farväl
Varje ord som jag tänker på
Bonny är du farväl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *