Artist bill monroe - Låttitel a fallen star

Text och översättning: bill monroe - a fallen star. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bill monroe! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bill monroe och se vilka fler låtar vi har av bill monroe i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A star fell from heaven right into my arms
A brighter star I know I've never seen
Then I found out that it was only you with all your charms
Who came into my life to fill a dream
A fallen star is what you are
The twinkle in your eyes came from the sky
you must have strayed from the milky way
A fallen star that's what you are
The heavens must be lonely now that you are mine
I'm sure they'll miss a star as bright as you
But the stars will send there blessing and brighter they will shine
When they see the dream that's comin' true

Översättning

En stjärna föll från himlen rakt in i mina armar
En ljusare stjärna jag vet att jag aldrig har sett
Då fick jag reda på att det bara var du med alla dina charmar
Som kom in i mitt liv för att fylla en dröm
En fallen stjärna är vad du är
Glansen i dina ögon kom från himlen
du måste ha avvikit från mjölkvägen
En fallen stjärna det är vad du är
Himlen måste vara ensam nu när du är min
Jag är säker på att de kommer att sakna en stjärna lika ljus som du
Men stjärnorna kommer att skicka välsignelse dit och ljusare kommer de att lysa
När de ser drömmen som kommer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *