Artist berry goodman - Låttitel eye to eye

Text och översättning: berry goodman - eye to eye. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av berry goodman! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i berry goodman och se vilka fler låtar vi har av berry goodman i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh, here's love in your eye
And may it keep on glowing
Love in your eye just for me
You look divine
And when we dance or dine, dear
My head goes reeling
But it's not from wine
There's love in my heart
And may it keep on glowing I know that I'm aiming high
But here's a toast To what I want the most
Here's love, love in your eye

Översättning

Här är kärleken i ditt öga
Och får det fortsätta att lysa
Kärlek i ditt öga bara för mig
Du ser gudomlig ut
Och när vi dansar eller äter, kära
Mitt huvud rullar
Men det är inte från vin
Det finns kärlek i mitt hjärta
Och kan det fortsätta att lysa. Jag vet att jag siktar högt
Men här är en skål för vad jag vill ha mest
Här är kärlek, kärlek i ditt öga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *