Artist ben folds - Låttitel songs of love

Text och översättning: ben folds - songs of love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Pale, pubescent beasts
Roam through the streets
And coffee-shops
Their prey gather in herds
Of stiff knee-length skirts
And white ankle-socks
But while they search for a mate
My type hibernate
In bedrooms above
Composing their songs of love
Young, uniform minds
In uniform lines
And uniform ties
Run round with trousers on fire
And signs of desire
They cannot disguise
While I try to find words
As light as the birds
That circle above
To put in my songs of love
Fate doesn't hang on a wrong or right choice
Fortune depends on the tone of your voice
So sing while you have time
Let the sun shine down from above
And fill you with songs of love
Fate doesn't hang on a wrong or right choice
Fortune depends on the tone of your voice
So let's sing while we still can
While the sun hangs high up above
Wonderful songs of love
Beautiful songs of love

Översättning

Bleka, pubescenta djur
Ströva genom gatorna
Och kaféer
Deras byte samlas i hjordar
Av styva knälånga kjolar
Och vita fotstrumpor
Men medan de letar efter en kompis
Min typ viloläge
I sovrummen ovan
Komponera deras kärlekslåtar
Unga, enhetliga sinnen
I enhetliga linjer
Och enhetliga band
Löp runt med byxor i eld
Och tecken på önskan
De kan inte dölja sig
Medan jag försöker hitta ord
Lätt som fåglarna
Den cirkeln ovanför
Att lägga i mina kärlekslåtar
Ödet hänger inte på fel eller rätt val
Förmögenhet beror på tonen i din röst
Så sjung medan du har tid
Låt solen skina nerifrån
Och fyll dig med sånger av kärlek
Ödet hänger inte på fel eller rätt val
Förmögenhet beror på tonen i din röst
Så låt oss sjunga medan vi fortfarande kan
Medan solen hänger högt uppe
Underbara sånger av kärlek
Vackra sånger av kärlek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *