Artist ben folds - Låttitel sentimental guy

Text och översättning: ben folds - sentimental guy. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There's a moment in my mind
I scribbled and erased a thousand times
Like a letter never written or sent
These conversations with the dead
I used to be a sentimental guy
Now I'm haunted by the left unsaid
I never thought so much could change
Little things you said or did
Are part of me, come out from time to time
Probably no one I know now would notice
But I never thought so much could change
You drifted far away
Far away it seems
Time has stopped, the clock keeps going
People talkin' and I'm watching
As flashes of their faces go black and white
And fade to yellow in a box in an attic
But I never thought so much
Could change, now I don't miss anyone
I don't miss anything
What a shame cause I used to be a sentimental guy

Översättning

Det finns ett ögonblick i mitt sinne
Jag klottrade och raderade tusen gånger
Som ett brev som aldrig skrivits eller skickats
Dessa samtal med de döda
Jag brukade vara en sentimental kille
Nu är jag hemsökt av vänster osagt
Jag trodde aldrig att så mycket kunde förändras
Små saker du sa eller gjorde
Är en del av mig, kom ut då och då
Förmodligen ingen som jag känner nu skulle märka
Men jag trodde aldrig att så mycket kunde förändras
Du drev långt borta
Långt borta verkar det
Tiden har slutat, klockan fortsätter
Folk pratar och jag tittar
När deras ansiktsblixt blir svartvitt
Och bleknar till gul i en låda på vinden
Men jag tänkte aldrig så mycket
Kan förändras, nu saknar jag ingen
Jag saknar ingenting
Vilken skam eftersom jag brukade vara en sentimental kille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *