Artist ben folds - Låttitel password

Text och översättning: ben folds - password. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I know you
You think I don't but I do
I've been listening and I don't forget so I can do this
I can pass the test
You went to school in Chicago
Your mom's maiden name is Dupree
Your favorite actor is DeNiro
Your birthday's 03/08/83
C-H-I-C-A-G-O
D-U-P-R-E-E
D-E-N-I-R-O
I know you
You think it's weird but it's not
You're all looking at it all upside down
It actually means I really love you
You used have a dog called Montey
You only drink chardonnay
Your sister's pet name is CeeCee
You have a thing for David Blaine
M-O-N-T-E-Y
C-H-A-R-D-O-N-N-A-Y
C-E-E-C-E-E
And I know you
I know you
You think I'm blind but I'm not
I've been watching and what I've noticed is distraction,
Boredom and vacancy
I know your favorite dish (P-R-I-M-A V-E-R-A)
I know your favorite band (Polyphonic S-P-R-E-E)
You spent a year in Barcelona (B-A-R-C-E-L-O-N-A)
That asshole's name was Anthony
Turns out you never went to T-U-L-S-A
To see your old roommate J-A-N-E
I think my middle name is S-U-C-K-E-R
And I was born yesterday
I don't know you
I thought I did but I don't
I wasn't listening, not to the right things
One day I won't even remember your face

Översättning

jag känner dig
Du tror jag inte men jag gör det
Jag har lyssnat och jag glömmer inte så jag kan göra det här
Jag klarar testet
Du gick i skolan i Chicago
Din mammas flicknamn är Dupree
Din favoritskådespelare är DeNiro
Din födelsedag är 03/08/83
CHICAGO
D-U-P-R-E-E
D-E-N-I-R-O
jag känner dig
Du tycker att det är konstigt men det är det inte
Ni tittar på allt upp och ner
Det betyder faktiskt att jag verkligen älskar dig
Du brukade ha en hund som heter Montey
Du dricker bara chardonnay
Din systers husdjursnamn är CeeCee
Du har en sak för David Blaine
M-O-N-T-E-Y
C-H-A-R-D-O-N-N-A-Y
C-E-E-C-E-E
Och jag känner dig
jag känner dig
Du tror att jag är blind men inte
Jag har tittat och vad jag har märkt är distraktion,
Tristess och vakans
Jag känner till din favoriträtt (P-R-I-M-A V-E-R-A)
Jag känner till ditt favoritband (Polyphonic S-P-R-E-E)
Du tillbringade ett år i Barcelona (B-A-R-C-E-L-O-N-A)
Det rövhålet hette Anthony
Det visar sig att du aldrig gick till T-U-L-S-A
För att se din gamla rumskompis J-A-N-E
Jag tror att mitt mellannamn är S-U-C-K-E-R
Och jag föddes igår
Jag känner dig inte
Jag trodde att jag gjorde det men det gör jag inte
Jag lyssnade inte, inte på rätt saker
En dag kommer jag inte ens komma ihåg ditt ansikte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *