Artist ben folds - Låttitel magic

Text och översättning: ben folds - magic. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

From the back of your big brown eyes
I knew you'd be gone as soon as you could
And I hoped you would
We could see that you weren't yourself
And the lines on your face did tell
It's just as well
You'd never be yourself again
Saw you last night
Dance by the light of the moon
Stars in your eyes
Free from the life that you knew
You're the magic that holds the sky up from the ground
You're the breath that blows these cool winds 'round
Trading places with an angel now
Saw you last night
Dance by the light of the moon
Stars in your eyes
Free from the life that you knew
Saw you last night
Stars in the sky
Smiled in my room

Översättning

Från baksidan av dina stora bruna ögon
Jag visste att du skulle vara borta så fort du kunde
Och jag hoppades att du skulle göra det
Vi kunde se att du inte var dig själv
Och linjerna i ditt ansikte berättade
Det är lika bra
Du skulle aldrig bli dig själv igen
Såg dig igår kväll
Dans vid månens ljus
Stjärnor i dina ögon
Fritt från livet som du kände
Du är den magi som håller himlen upp från marken
Du är andan som blåser dessa svala vindar
Handla platser med en ängel nu
Såg dig igår kväll
Dans vid månens ljus
Stjärnor i dina ögon
Fritt från livet som du kände
Såg dig igår kväll
Stjärnor på himlen
Log i mitt rum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *