Artist ben folds - Låttitel late

Text och översättning: ben folds - late. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Under some dirty words on a dirty wall
Eating takeout by myself
I played the shows
Got back in the van and put the Walkman on
And you were playing
In some other dive a thousand miles away
I played a thousand times before
And like pathetic stars, the truck stops and the rock club walls
I always knew
You saw them too
But you never will again
It's too late
Don't you know
It's been too late
For a long time
Elliott, man, you played a fine guitar
And some dirty basketball
The songs you wrote
Got me through a lot
Just want to tell you that
But it's too late
It's too late
No, don't you know
it's been too late
for a long time
Oh no
Things were looking up
Least that's what I heard
Oh no
Someone came and washed away your hard-earned
Peace of mind
When desperate static beats the silence up
A quiet truth to calm you down
The songs you wrote
Got me through a lot
Just want to tell you that
But it's too late
It's too late
No, don't you know
It's been too late
For a long time
It's too late
It's too late
No, don't you know
It's been too late
For a long time

Översättning

Under några smutsiga ord på en smutsig vägg
Äta takeout själv
Jag spelade föreställningarna
Kom tillbaka i skåpbilen och satte på Walkman
Och du spelade
I några andra dyk tusen mil bort
Jag spelade tusen gånger tidigare
Och som patetiska stjärnor stannar lastbilen och rockklubbsväggarna
jag har alltid vetat
Du såg dem också
Men du kommer aldrig att göra det igen
Det är för sent
Vet du inte
Det har varit för sent
Under en lång tid
Elliott, man, du spelade en fin gitarr
Och lite smutsig basket
Låtarna du skrev
Fick mig igenom mycket
Vill bara berätta det för dig
Men det är för sent
Det är för sent
Nej, vet du inte
det har varit för sent
under en lång tid
Å nej
Sakerna såg upp
Minst det är vad jag hörde
Å nej
Någon kom och tvättade bort dina hårt förtjänade
Sinnesro
När desperat statisk slår tystnaden upp
En lugn sanning för att lugna dig ner
Låtarna du skrev
Fick mig igenom mycket
Vill bara berätta det för dig
Men det är för sent
Det är för sent
Nej, vet du inte
Det har varit för sent
Under en lång tid
Det är för sent
Det är för sent
Nej, vet du inte
Det har varit för sent
Under en lång tid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *