Artist ben folds - Låttitel jackson cannery

Text och översättning: ben folds - jackson cannery. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Stop the bus
I want to be lonely
When seconds pass slowly
And years go flying by
You gotta stop the bus
We get off here
Enough's enough
And I'm leaving this factory
All she wants is food on the table
And I won't be able to bring it home
And all I want, come on,
Is all I need, yeh is free
Cause I'm a factory
Did Mother Nature tell you
Boy you come and go as you please
That's what she said to me
But big brother got the keys
And I got Jackson Cannery
Millionaires and mill rats live side by side here
Messed up my brother's mind
He's far from earth
Tell me what's he worth
The same as you
The same as me
In this factory
Did Mother Nature tell you
Boy you come and go as you please?
That's what she said to me
But big brother got the keys
And I got Jackson Cannery
It's four in the morning
Mother don't know
That I'm going far away
She's whispering to the moon
I hope he don't join you soon
Baby boss
Climbs up from his soapbox
Great Caesar's ghost
Knows what's best for me
He says stop the bus
Did Mother Nature tell you
Boy you come and go as you please
That's what she said to me
Big brother got the keys
And I got Jackson Cannery
Big brother got the keys
And I got Jackson Cannery
Big brother got the keys
And I got Jackson Cannery

Översättning

Stanna bussen
Jag vill vara ensam
När sekunder går långsamt
Och år flyger förbi
Du måste stoppa bussen
Vi går hit
Det räcker nog
Och jag lämnar den här fabriken
Allt hon vill är mat på bordet
Och jag kan inte ta med den hem
Och allt jag vill, kom igen,
Är allt jag behöver, du är fri
Jag är en fabrik
Berättade Moder Natur
Pojke du kommer och går som du vill
Det är vad hon sa till mig
Men storebror fick nycklarna
Och jag fick Jackson Cannery
Miljonärer och kvarnråttor bor sida vid sida här
Trasslade på min brors sinne
Han är långt ifrån jorden
Berätta vad han är värd
Samma som du
Samma som mig
I den här fabriken
Berättade Moder Natur
Pojke du kommer och går som du vill?
Det är vad hon sa till mig
Men storebror fick nycklarna
Och jag fick Jackson Cannery
Klockan är fyra på morgonen
Mor vet inte
Att jag går långt borta
Hon viskar till månen
Jag hoppas att han inte kommer med dig snart
Baby chef
Klättrar upp från sin tvålåda
Stora Caesars spöke
Vet vad som är bäst för mig
Han säger att stanna bussen
Berättade Moder Natur
Pojke du kommer och går som du vill
Det är vad hon sa till mig
Storebror fick nycklarna
Och jag fick Jackson Cannery
Storebror fick nycklarna
Och jag fick Jackson Cannery
Storebror fick nycklarna
Och jag fick Jackson Cannery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *