Artist ben folds - Låttitel gone

Text och översättning: ben folds - gone. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I thought I'd write, I thought I'd let you know
That the year since you've been gone I've finally let you go
And I hope you find some time to drop a note
But if you won't
Then you won't
And I will consider you gone
I know that you went straight to someone else
While I worked through all this shit here by myself
And I think that you should spend some time alone
But if you won't
Then you won't
And I will
Then I will consider you gone
I wake up in the night
All alone and it's alright
The chemicals are wearing off
Since you've gone
The days go on, the lights go off and on
And nothing really matters when you're gone
If you think that you feel nothing at all
If you don't (If you don't)
Then you don't (No, you won't)
If you won't
Then you won't
And I will
Then I will
Yeah, I will consider you gone

Översättning

Jag tänkte att jag skulle skriva, jag tänkte att jag skulle meddela dig
Att året sedan du har varit borta släppte jag dig äntligen
Och jag hoppas att du hittar lite tid att släppa en anteckning
Men om du inte gör det
Då kommer du inte
Och jag kommer att betrakta dig som borta
Jag vet att du gick direkt till någon annan
Medan jag arbetade igenom allt detta här själv
Och jag tycker att du borde spendera lite tid ensam
Men om du inte gör det
Då kommer du inte
Och jag ska
Då ska jag betrakta dig som borta
Jag vaknar på natten
Helt ensam och det är okej
Kemikalierna slits ut
Sedan du har gått
Dagarna tänds, lamporna tänds och tänds
Och ingenting spelar någon roll när du är borta
Om du tror att du inte känner någonting alls
Om du inte gör det (om du inte gör det)
Då gör du inte (nej, du kommer inte)
Om du inte gör det
Då kommer du inte
Och jag ska
Då kommer jag
Ja, jag kommer att betrakta dig som borta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *