Artist ben folds - Låttitel frowne song

Text och översättning: ben folds - frowne song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Why do we frown?
Is it something within us
Or in the world at large?
Maybe it's both, y'all
Sadness deep inside
Something we can't hide
We yearn for the past but it's not there
And it makes me frown
Yeah, it makes me frown
You look at the news
Always giving me the blues
War, death and chaos
All around me now
And the media's controlled
People do just what they're told
Just want to stand up and yell, "Is anybody out there?"
'Cause it makes me frown
Yeah, it makes me frown
It's hard to find hope
But maybe we can learn to cope
By listening to one another
It's a trust thing
'Cause I know that you have feared
'Cause I know the end is near
But just lend an ear
And we can make it happen
'Cause it makes me frown
Makes everybody frown
Oh, I know it can get hard
When you look out your backyard
See the ozone falling apart before you
And recycling's a bitch
I've got just one wish
(That his children won't grow up in a freakin' trash can)
A piano's all I got
And I know that ain't a lot
Music has the power
To change the future
So what do you think
'Bout my message of hope?
Better get with the program
Before it's too late, y'all
So if you wanna start right now
You better take that fuckin' frown
Better turn it upside down
Just give in to love
Yeah, give in to love
Give it up for love
Amen to love
It's gotta be love
Or it'll make you frown
Ah, it makes us frown
Ah, it makes me frown
'Cause it makes me frown

Översättning

Varför rynkar vi pannan?
Är det något inom oss
Eller i världen i stort?
Kanske är det båda, ni alla
Sorg djupt inne
Något vi inte kan dölja
Vi längtar efter det förflutna men det finns inte där
Och det får mig att rynka pannan
Ja, det får mig att rynka pannan
Du tittar på nyheterna
Ge mig alltid blues
Krig, död och kaos
Nu runt mig
Och media kontrolleras
Människor gör precis vad de får veta
Vill bara stå upp och skrika: "Finns det någon där ute?"
För det får mig att rynka pannan
Ja, det får mig att rynka pannan
Det är svårt att hitta hopp
Men kanske kan vi lära oss att hantera
Genom att lyssna på varandra
Det är en förtroende sak
För jag vet att du har fruktat
För jag vet att slutet är nära
Men låna bara ett öra
Och vi kan få det att hända
För det får mig att rynka pannan
Får alla att rynka pannan
Jag vet att det kan bli svårt
När du tittar ut mot din trädgård
Se ozonet falla sönder före dig
Och återvinning är en tik
Jag har bara en önskan
(Att hans barn inte kommer att växa upp i en skrämmande soptunna)
Ett piano är allt jag har
Och jag vet att det inte är mycket
Musik har makten
För att förändra framtiden
Så vad tycker du
”Om mitt budskap om hopp?
Bättre få med programmet
Innan det är för sent, alla
Så om du vill börja nu
Du borde ta den där jävla pannan
Bättre vända den upp och ner
Ge bara in för kärlek
Ja, ge efter för kärleken
Ge upp det för kärlek
Amen till kärlek
Det måste vara kärlek
Eller så får du dig att rynka pannan
Ah, det får oss att rynka pannan
Ah, det får mig att rynka pannan
För det får mig att rynka pannan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *