Artist ben folds - Låttitel from above

Text och översättning: ben folds - from above. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They even looked at each other once across the crowded bar
He was with Martha, she was with Tom
Neither of them really knew what was going on
A strange feeling of never, heartbeats becoming synchronized
It's been that way forever but most of the time it's just near misses
Or kisses once at a bookstore, once at a party
She came in as he was leaving and years ago at the movies
She sat behind him, the 6:30 showing of "While You Were Sleeping"
He never once looked around
It's so easy from above
You can really see it all
People who belong together
Lost and sad and small
But there's nothing to be done for them
It doesn't work that way
Sure we all have soulmates but we walk past them every day
And it's not like they were ever
Actually unhappy in the lives they lived
He married Martha, she married Tom
Just this faint notion that something was wrong
An ache, an absence, a phantom limb
An itch that could never be scratched
It's so easy from above
You can really see it all
People who belong together
Lost and sad and small
But there's nothing to be done for them
It doesn't work that way
Sure we all have soulmates but we walk past them every day
Neither of them knew what was going on
A strange feeling of never,
Heartbeats becoming synchronized
Stay that way forever
Who knows whether that's how it should be
Maybe a ghost lived in that vacancy
Maybe that's how books get written
Maybe that's why songs get sung
Maybe we are the unlucky ones
It's so easy from above
You can really see it all
People who belong together
Lost and sad and small
But there's nothing to be done for them
It doesn't work that way
Sure we all have soulmates
But we walk past them every day
Maybe that's how books get written
Maybe that's why songs get sung
Maybe we are the unlucky ones
Maybe that's how books get written
Maybe that's why songs get sung
Maybe we are the unlucky ones

Översättning

De tittade till och med på varandra en gång över den trånga baren
Han var med Martha, hon var med Tom
Ingen av dem visste verkligen vad som hände
En konstig känsla av att aldrig, hjärtslag blir synkroniserade
Det har varit så för alltid men för det mesta är det bara nästan missar
Eller kyssar en gång i en bokhandel, en gång på en fest
Hon kom in när han lämnade och för flera år sedan på bio
Hon satt bakom honom och visade "While You Were Sleeping" 6:30
Han tittade aldrig en gång
Det är så enkelt uppifrån
Du kan verkligen se allt
Människor som hör hemma
Borttappad och ledsen och liten
Men det finns inget att göra för dem
Det fungerar inte så
Visst att vi alla har soulmates men vi går förbi dem varje dag
Och det är inte som de någonsin varit
Egentligen olycklig i de liv de levde
Han gifte sig med Martha, hon gifte sig med Tom
Bara denna svaga uppfattning att något var fel
En värk, en frånvaro, en fantom lem
En klåda som aldrig kunde repas
Det är så enkelt uppifrån
Du kan verkligen se allt
Människor som hör hemma
Borttappad och ledsen och liten
Men det finns inget att göra för dem
Det fungerar inte så
Visst att vi alla har soulmates men vi går förbi dem varje dag
Ingen av dem visste vad som hände
En konstig känsla av aldrig,
Hjärtslag blir synkroniserade
Stanna så för alltid
Vem vet om det ska vara så
Kanske bodde ett spöke i den vakansen
Kanske så blir böcker skrivna
Kanske det är därför låtar sjunger
Kanske är vi de oturerna
Det är så enkelt uppifrån
Du kan verkligen se allt
Människor som hör hemma
Borttappad och ledsen och liten
Men det finns inget att göra för dem
Det fungerar inte så
Visst att vi alla har soulmates
Men vi går förbi dem varje dag
Kanske så blir böcker skrivna
Kanske det är därför låtar sjunger
Kanske är vi de oturerna
Kanske så blir böcker skrivna
Kanske det är därför låtar sjunger
Kanske är vi de oturerna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *