Artist ben folds - Låttitel fair

Text och översättning: ben folds - fair. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ben folds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i ben folds och se vilka fler låtar vi har av ben folds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Well, he shouted out his last word
and he stumbled through the yard
and she shattered her last china plate
and spun off in the car
When he lunged onto the hood
she stopped to tell him she'd been wrong
He was thrown head over heels
into the traffic coming on
But then
All is fair
all is fair in love
Did you get my other letters
sometimes I think I oughta call
cause you know I often
wonder if you open them at all
Every couple nights or so
you know you pop into my dreams
I just can't get rid of you
like you got rid of me
Ohh but I send my best
Cause God knows you've seen
my worst
Yeah well
All is fair
all is fair in love
All this breathing in never
breathing out
All this breathing in never
breathing out
All this breathing in never
breathing out
All this breathing in never
breathing out
Well I guess she made her way
through the mob too late to
hear him say
That he'd gotten all he wanted
a crowd to watch him bear the pain
he'd been keeping in
(So what) So what
But then
All is fair
all is fair in love
Am I right?
Am I right?
Not only am I right
I'm lonely and I'm right
Yeah

Översättning

Tja, han ropade ut sitt sista ord
och han snubblade genom gården
och hon krossade sin sista porslinsplatta
och snurrade iväg i bilen
När han sprang på huven
hon slutade för att berätta för honom att hon hade tagit fel
Han kastades över huvudet
in i trafiken som kommer på
Men då
Allt är rättvist
allt är rättvist i kärlek
Fick du mina andra brev
ibland tror jag att jag borde ringa
för du vet att jag ofta
undrar om du alls öppnar dem
Varje par nätter eller så
du vet att du dyker upp i mina drömmar
Jag kan bara inte bli av med dig
som om du blev av med mig
Ohh men jag skickar mitt bästa
För att Gud vet att du har sett
min värsta
Ja men
Allt är rättvist
allt är rättvist i kärlek
Allt detta andas aldrig in
andas ut
Allt detta andas aldrig in
andas ut
Allt detta andas aldrig in
andas ut
Allt detta andas aldrig in
andas ut
Jag antar att hon gjorde sin väg
genom mobben för sent till
hör honom säga
Att han hade fått allt han ville
en folkmassa som ser honom bära smärtan
han hade hållit på
(Så vad) Så vad
Men då
Allt är rättvist
allt är rättvist i kärlek
Har jag rätt?
Har jag rätt?
Jag har inte bara rätt
Jag är ensam och jag har rätt
Ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *