Artist belson - Låttitel carriage return

Text och översättning: belson - carriage return. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av belson! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i belson och se vilka fler låtar vi har av belson i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Do you feel safe, beneath the stares of dim lit lights?
Never hearing the numbing whispers,
The knowing calls and unknown response.
You've got a way with words but no way out
- I know you've said this before.
You got away with words but for tonight
- Lets forget the lies we've told.
Don't say its over. We never wanted
It to end like this.
Is this what you want? Is this what you need?
Don't say its over. We never wanted
It to end like this.
We pray for safe return.
Beneath the stage, the secrets safe,
So keep it to yourself.
Did you see the autographs?
Dont dot your is on dotted lines.
You've got a way with words but no way out
- I know you've said this before.
You got away with words but for tonight
Ive got the mind if you forgot.

Översättning

Känner du dig säker under svaga tända ljus?
Hör aldrig de bedövande viskningarna,
De vetande samtalen och okänt svar.
Du har ett sätt med ord men ingen väg ut
- Jag vet att du har sagt detta tidigare.
Du kom undan med ord men för ikväll
- Låt oss glömma de lögner vi har berättat.
Säg inte att det är över. Vi ville aldrig
Det slutar så här.
Är det vad du vill ha? Är det här du behöver?
Säg inte att det är över. Vi ville aldrig
Det slutar så här.
Vi ber för säker återkomst.
Under scenen är hemligheterna säkra,
Så håll det för dig själv.
Såg du autograferna?
Prickar inte på prickade linjer.
Du har ett sätt med ord men ingen väg ut
- Jag vet att du har sagt detta tidigare.
Du kom undan med ord men för ikväll
Jag har tankar om du glömde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *