Artist bellowhead - Låttitel lillibulero

Text och översättning: bellowhead - lillibulero. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bellowhead! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bellowhead och se vilka fler låtar vi har av bellowhead i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ho, brother Teague, dost hear the decree?
Lillibullero bullen a la
We are to have a new deputy
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Oh by my soul it is a Talbot
Lillibullero bullen a la
And he will cut every Englishman's throat
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Now Tyrconnell is come ashore
Lillibullero bullen a la
And we shall have commissions galore
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
And everyone that won't go to Mass
Lillibullero bullen a la
He will be turned out to look like an ass
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Now the heretics all go down
Lillibullero bullen a la
By Christ and St Patrick's the nation's our own
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
There was an old prophecy found in a bog
Lillibullero bullen a la
The country'd be ruled by an ass and a dog
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Now this prophecy is all come to pass
Lillibullero bullen a la
For Talbot's the dog and Tyrconnell's the ass
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la

Översättning

Ho, bror Teague, hör du dekretet?
Lillibullero bullen a la
Vi ska ha en ny suppleant
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Åh av min själ är det en Talbot
Lillibullero bullen a la
Och han kommer att skära halsen på varje engelsman
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Nu har Tyrconnell kommit i land
Lillibullero bullen a la
Och vi kommer att ha uppdrag i massor
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Och alla som inte går till mässan
Lillibullero bullen a la
Han kommer att visa sig se ut som en röv
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Nu går alla kättare ner
Lillibullero bullen a la
Av Kristus och St Patrick är nationen vår egen
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Det fanns en gammal profetia i en myr
Lillibullero bullen a la
Landet skulle styras av en röv och en hund
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la
Nu har denna profetia kommit till
Lillibullero bullen a la
För Talbot är hunden och Tyrconnell är röven
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lillibullero
Lillibullero bullen a la
Lero Lero Lero Lero
Lillibullero bullen a la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *