Artist beatnuts - Låttitel muchachacha

Text och översättning: beatnuts - muchachacha. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av beatnuts! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i beatnuts och se vilka fler låtar vi har av beatnuts i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Can I hit that?
It's Willie Stubz and Beatnuts, Beatnuts and Willie Stubz
What up, real pimp niggas on the cut, what up
Uh, uh, let's blaze it, yo check it out yo
I hit the world unexpected like a meteor shower
Twist L's, Hennessey sour, pass on the powder
Make an entrance like a vigilante wit' a vengeance
Fight for independence, like my descendants
Write a whole chapter
Compressed in one sentence
I blast in an instance
America's most makin' a toast
Fine women playin' us close
Underground to the street level
Money and jewels we embezzle
Never play the fool for the devil
The temptation is there
To hug you like a grizzly bear
Fuckin' wit' the wild life, beware
Willie Stubz the under boss and I move wit force
When po-po take a loss I have no remorse
You know the deal, only blazin' shit that could feel
Beatnuts be movin' the crowd like blue steel
Cho-cha-cha, that's the three course meal
Cha cha cha, forward back
Cha cha cha cha, back forward
Yo, I pop up like sicles
When you ain't on point like hard nipples
I flow, y'all clowns merely trickle
Like hot sweat down a fat bitch ass cheek
I'm so nice that I'm not, call me nasty
I bite my toenails and spit 'em at wack niggas
I used to sell crack, now I'm gettin' rap figgas
Too Hype to be Unsigned, so I unwind
Puffin' on vines, baby and nines
Till the spotlight is mine, pullin' up in the Lex truck
Wit' four chrome rims, ha for the best buck
Three TV's and twelve-changer CD's
Bumpin' everything from Beatnuts to the Bee Gee's
Ain't nuttin' funny like Missy wit' her hee, hee's
MC's get popped but not wit' no Bibi's
Swing Calhoun and styles like Sassoon
Vidal, fuck a trial give me hundreds for miles
Cha cha cha, forward back
Cha cha cha cha, [unverified]
You don't know the half so
Sit down fatso, watch me blast boats like gas blows
Outta assholes, I'm on a roll
So butter me, bitches wanna mother me
Take they bras off and smother me
Irkin' me, for an appointment
'Cuz they love jerkin' me off the ointment
It's Psycho, the new pimp, the new pimp
Dead all the bullshit, get wit' this new hit
As I hit the bong so, stay Puff like Sean Combs
Bang heads like bongos, you get the like The Gong Show
Catch you comin' out the tree spot cripple you wit' a knee drop
Now you struttin' real cute like a peacock
Personal injuries when faces run into these
Y'all niggas need more treats, fuck them keyboard beats
Hip hop hippy, jump in my whippy
Light up the clippy and let the vibes hit me, c'mon
Cha cha cha, forward back
Cha cha cha cha, back forward
Yo, I used to spit outta anger, now I just spit out a banger
Flip and pull your lungs out wit' a hanger
I'm not a trouble-making nigga but I handle my beef
You on some Eric B. shit like, "What happened to peace?"
Got no problem wit' smashin' teeth, fuckin' your wife
Robbin' you nigga, kidnappin' your niece
Bless your cheek wit' a permanent crease
I'm a problem you don't need, y'all probably go run for police
Y'all could sell all the drugs in the world
Hang wit' all the thugs in the world
Won't be the first hole that I dug in the world
Taste dick when you kissin' your girl?
Well, you should 'cuz she swallow more nut than a squirrel nigga
Cha cha cha, forward back
Cha cha cha cha, back forward
Cha cha cha, forward back
Cha cha cha cha, back froward
[Unverified]

Översättning

Kan jag slå det?
Det är Willie Stubz och Beatnuts, Beatnuts och Willie Stubz
Vad upp, riktiga hallick niggas på snittet, vad upp
Uh, uh, låt oss flamma det, yo kolla in det yo
Jag slog världen oväntat som en meteorregn
Twist L, Hennessey sour, för vidare pulvret
Gör en entré som en vaksamhet med hämnd
Kämpa för självständighet, precis som mina ättlingar
Skriv ett helt kapitel
Komprimerad i en mening
Jag spränger i en instans
USA: s mest gör en skål
Fina kvinnor spelar oss nära
Underjordisk till gatunivå
Pengar och juveler fördubblar vi
Spela aldrig dåren för djävulen
Frestelsen är där
Att krama dig som en grizzlybjörn
Jävla med det vilda livet, se upp
Willie Stubz underchefen och jag flyttar med kraft
När po-po tar förlust har jag ingen ånger
Du känner till affären, bara skit som kan kännas
Beatnuts flyttar publiken som blått stål
Cho-cha-cha, det är den trerätters måltid
Cha cha cha, framåt
Cha cha cha cha, tillbaka framåt
Yo, jag dyker upp som sicles
När du inte är på plats som hårda bröstvårtor
Jag flyter, ni clowner bara sipprar
Som het svett i en fet tik rass kind
Jag är så trevlig att jag inte är, kalla mig otäck
Jag biter i tånaglarna och spottar dem på galna niggor
Jag sålde spricka, nu ska jag rapa figgas
För hype för att vara osignerad, så jag varva ner
Puffin 'på vinstockar, baby och nines
Till strålkastaren är min, drar du upp dig i Lex-lastbilen
Vit fyra kromfälgar, ha för bästa bock
Tre TV-skivor och tolv växlare-CD-skivor
Bumpin 'allt från Beatnuts till Bee Gee's
Är inte nötande roligt som Missy wit med henne hee, hee's
MC blir poppad men inte med 'Bibi's
Swing Calhoun och stilar som Sassoon
Vidal, jävla en rättegång ge mig hundratals mil
Cha cha cha, framåt
Cha cha cha cha, [overifierad]
Du vet inte hälften så
Sitt ner fett, se mig spränga båtar som gasslag
Outta assholes, jag är på en rulle
Så smör mig, tikar vill ha mamma till mig
Ta av dem bras och kväva mig
Irkin 'mig, för en tid
'Cuz de älskar att rycka bort mig från salvan
Det är Psycho, den nya hallickan, den nya hallickan
Döda allt skitsnack, skaffa den nya hit
När jag slår i bongen så stanna kvar som Sean Combs
Smäll som bongos, du får liknande The Gong Show
Fånga dig när du kommer ut ur trädfläcken och förföljer dig med ett knä
Nu strutter du riktigt söt som en påfågel
Personskador när ansikten stöter på dessa
Ni niggas behöver mer godis, knulla dem med tangentbeats
Hip hop hippy, hoppa i min whippy
Tänd upp klippan och låt vibbarna slå mig, kom igen
Cha cha cha, framåt
Cha cha cha cha, tillbaka framåt
Yo, jag brukade spotta ur ilska, nu spottade jag bara en banger
Vänd och dra ut dina lungor med en galge
Jag är inte en svår nigga men jag hanterar mitt nötkött
Du på någon Eric B. skit som, "Vad hände med freden?"
Har inga problem med att "smashin 'tänder, jävla din fru
Robbin 'du nigga, kidnappin' din systerdotter
Välsigna din kind med ett permanent veck
Jag är ett problem du inte behöver, ni kommer nog att springa för polisen
Ni kan sälja alla droger i världen
Häng med alla världens ligister
Kommer inte att vara det första hålet som jag grävde i världen
Smaka kuk när du kysser din tjej?
Tja, du borde 'cuz hon sväljer mer nötter än en ekorrnigga
Cha cha cha, framåt
Cha cha cha cha, tillbaka framåt
Cha cha cha, framåt
Cha cha cha cha, tillbaka framåt
[Overifierad]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *