Artist beartooth - Låttitel give it up

Text och översättning: beartooth - give it up. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av beartooth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i beartooth och se vilka fler låtar vi har av beartooth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ahhhh
With the heart of a lion
And the fading faith of a mindless mouse
I was burying myself
Deeper and darker into the ground
Get out of the rut my son
Your body wasn't made for this
You're gonna kill yourself, kill yourself
Kill yourself in your ignorance
But you forgot about me
I thought the truth would set me free
God I've been blinded in the dark
I thought you promised me a weight that I could carry
My back is breaking
I'm falling apart (x2)
[Chorus]
Give it up you're wasting time
Give it up you're wasting your life
There is a greater purpose
Your words were never worthless
Give it up you're wasting time
Give it up you're wasting your life
Nothing you brought is gone
You'll never come undone
We have one chance to be alive
We have one chance to be alive
Ahhhhh
There's a noose around my neck
A dead body tied to my ankles
There's a sound crashing my back
And my wrists are bound in shackles
I have the underside
There's room for another life
And let the sake of sacrifice
I'm not afraid to die
Now you could finally see
I said the truth would set you free
You have been blinded in the dark
But now I'm promising a life that's worth surrounding
My back is breaking
I'm falling apart
[Chorus]
Will you ever understand me?
How desperate do I have to be?
[Chorus]
Give it up you're wasting time
Give it up you're wasting your life
Nothing you brought is gone
You'll never come undone

Översättning

Ahhhh
Med ett lejonhjärta
Och den blekna tron ​​hos en tanklös mus
Jag begravde mig själv
Djupare och mörkare i marken
Gå ur spåret min son
Din kropp var inte gjord för detta
Du kommer att döda dig själv, döda dig själv
Döda dig själv i din okunnighet
Men du glömde bort mig
Jag trodde att sanningen skulle frigöra mig
Gud jag har blivit blind i mörkret
Jag trodde att du lovade mig en vikt som jag kunde bära
Min rygg går sönder
Jag faller sönder (x2)
[Kör]
Ge upp det du slösar bort tid
Ge upp det du slösar bort ditt liv
Det finns ett större syfte
Dina ord var aldrig värdelösa
Ge upp det du slösar bort tid
Ge upp det du slösar bort ditt liv
Inget du tog med är borta
Du kommer aldrig ångras
Vi har en chans att leva
Vi har en chans att leva
Ahhhhh
Det finns en lina runt min hals
En död kropp bunden till mina anklar
Det är ett ljud som kraschar min rygg
Och mina handleder är bundna i bojor
Jag har undersidan
Det finns plats för ett annat liv
Och låt offrets skull
jag är inte rädd för att dö
Nu kunde du äntligen se
Jag sa att sanningen skulle göra dig fri
Du har blivit blind i mörkret
Men nu lovar jag ett liv som är värt att omge
Min rygg går sönder
Jag faller sönder
[Kör]
Kommer du någonsin att förstå mig?
Hur desperat måste jag vara?
[Kör]
Ge upp det du slösar bort tid
Ge upp det du slösar bort ditt liv
Inget du tog med är borta
Du kommer aldrig ångras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *