• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – the empyreal lexicon

Artist bal sagoth - Låttitel the empyreal lexicon

Text och översättning: bal sagoth - the empyreal lexicon. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

So cold are the spaces between the stars...
For blackened suns are the only legacy of worlds long dead.
The key word of Transcendence!
The key word of Transference!
I shall liberate the rightful owners of the Lexicon...
The true rulers of the cosmos!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Darker than a score of hells, Wherein astral horrors dwell,
Macrocosmic realms aflame...
Prey of fiends that have no name!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Darker than a score of hells...
Where astral horrors sublime dwell,
Macrocosmic realms aflame...
Bow to the gods that have no name!
So cold, at the heart of a frozen star...
Stay thy hand and thy tongue, slave of the Outer Darkness...
Surely you are not foolhardy enough to dare awaken the dire titans of Z'xulth!
Hidden within the blazing core of this sun is that which I seek, old one.
Do not seek to thwart me,
Lest the horrors of oblivion be a balm to your time-addled mind.
Behold the cosmic codex! The tome of the astral abyss!
Such diabolical evil...
Sublime macrocosmic malevolence!
Fear is the power... Terror is the key!
X'atham-ry'aa... Tha'zai-tonn!
I am replete with sovereign mastery!
The portals to the Outer Darkness yawn wide once more!
They-Who-Lurk-And-Breed-In-Limbo are free!
Kur'oc! Gul-Kor! I have won... bow, yield, kneel! Darken the sun...
Narra, Gorra, Kaasha! I arise... bow, yield, kneel! Parhelion dies...
Narra, Gorra, Kaasha! I can taste the sweet ichors of omni potency upon my lips...
Let it begin! X'atham-ry'aa j'aiigh! Tha'zai-tonn nax'a-gorrha!
So cold, the spaces between the stars...
'atham-ry'aa... Tha'zai-tonn...
Such carnage wrought with your malevolent tongue, dark one...
What unfathomable horrors dwell within the lightless corners of your cursed soul?
Heed not the voice of the Lexicon... lest its whispers drive you mad!

Översättning

Mellan stjärnorna är så kalla ...
För svarta solar är det enda arvet efter världar som länge har dött.
Nyckelordet Transcendence!
Nyckelordet för överföring!
Jag ska befria de rättmätiga ägarna av Lexikonet ...
De sanna härskarna i kosmos!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Mörkare än en hel del, där astrala fasor bor,
Makrokosmiska världar flammar ...
Byte av fiender som inte har något namn!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Mörkare än en hel del ...
Där astrala fasor sublima bor,
Makrokosmiska världar flammar ...
Böj dig för gudarna som inte har något namn!
Så kallt, i hjärtat av en frusen stjärna ...
Håll din hand och din tunga, slav av det yttre mörkret ...
Visst är du inte tillräckligt dumt att våga väcka Z'xulths hemska titaner!
Dold i den soliga kärnan i denna sol är det jag söker, den gamla.
Försök inte att hindra mig,
Låt inte glömskans fasor vara en balsam för ditt tidskrävade sinne.
Se den kosmiska koden! Astral-avgrundens tome!
Sådan djävulsk ondska ...
Sublim makrokosmisk ondskan!
Rädsla är makten ... Terror är nyckeln!
X'atham-ry'aa ... Tha'zai-ton!
Jag är fylld med suverän behärskning!
Portalerna till det yttre mörkret gäspar brett igen!
De-som-lurar-och-avlar-i-Limbo är gratis!
Kur'oc! Gul-Kor! Jag har vunnit ... böja, vika, knäböja! Mörka solen ...
Narra, Gorra, Kaasha! Jag står upp ... böjer, ger efter, knäböjer! Parhelion dör ...
Narra, Gorra, Kaasha! Jag kan smaka på de söta ichorerna av omni-styrka på mina läppar ...
Låt det börja! X'atham-ry'aa j'aiigh! Tha'zai-ton nax'a-gorrha!
Så kallt, mellanrummen mellan stjärnorna ...
'atham-ry'aa ... Tha'zai-ton ...
Ett sådant blodbad som gjorts med din onda tunga, mörk ...
Vilka otänkbara fasor bor inom de förbannade själens ljusa hörn?
Akta inte Lexikons röst ... så att dess viskningar gör dig arg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *