• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – the awakening of the stars

Artist bal sagoth - Låttitel the awakening of the stars

Text och översättning: bal sagoth - the awakening of the stars. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

With but a gesture of my incorporeal hand I illumine the heart of a new-born sun,
Revelling as its searing stellar radiance engulfs my ersatz form.
Gazing out across the limitless, stygian cosmos,
I hear the whispered voice of destiny echoing within the solar winds...
No small task, to awaken a universe from slumber.

Översättning

Med bara en gest från min kroppsliga hand belyser jag hjärtat av en nyfödd sol,
Reveling som dess brännande stjärnstrålning uppslukar min ersatzform.
Stirrar ut över det gränslösa, stygian kosmos,
Jag hör den viskade rösten från ödet som ekar inom solvindarna ...
Ingen liten uppgift, att väcka ett universum från sömn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *