• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – shadows neath the black pyramid

Artist bal sagoth - Låttitel shadows neath the black pyramid

Text och översättning: bal sagoth - shadows neath the black pyramid. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I hearken to the grisly murmer of nameless fiends,
Black jaws drooling blasphemy,
Beyond the witch-song, darkly sweet,
The wyrm-horn sounds cross Dagon's mere,
Shadow-gate (portal to the Black Pyramid) yawns wide, beckoning...
Spells scrawled in blood and frosty rime,
Squamous god encoils the onyx shrine,
(by the bleeding stone) I am enraptured by ophidian eyes.
Pungent odour of engorged flesh,
Vaults of eon-veiled horror,
Embraced by delerium, witches' balms anoint me.
Veils of frost entwine me in the haze of baleful moon-cursed dreams,
I hear the High Ones whispering ancient spells in the long-dead tongues,
There is the gleam of blackened steel in the flickering torchlight,
And I embrace the balm of sublime forgetfulness...
By the blaze of the burning skulls,
Beneath the Well of the Black Flame,
In the vaults of the dreaming gods,
Shackled to the slime-smeared bleeding stone.
Squamous orbs, black sword, drink deep, blood oath.
Supine shapes dancing in the mist,
(Serpent-tongued) priestess bares her pale flesh,
Shadows crawl to the sundered stones,
The Eternal Fiends exult in rapture.
Tomb-worms bloat on carnal blood,
Trickling onto wraith-carved stone,
Dark laughter echoes through the vaults,
Black-winged, cruel as envenomed steel.
In the Well of Black Flame, squamous shapes writhe,
A dark tide of shadows follows me,
Ravening fiends unleashed to feed,
Incantations pour in torrents from my lips...
Wraiths and fiends whirl to my bidding...
Horrors 'neath the pyramid.
(Lyrics: Byron, Music: Jonny & Chris)

Översättning

Jag lyssnar på den grumliga murren av namnlösa fiender,
Svarta käkar dreglar hädelse,
Bortom häxsången, mörkt söt,
Wyrm-hornljuden korsar Dagons bara,
Shadow-gate (portal till den svarta pyramiden) gäspar brett och lockar ...
Trollformler klottrade i blod och frostig rime,
Squamous gud omsluter Onyx-helgedomen,
(av den blödande stenen) Jag blir upptagen av ögon i ögonen.
Skarp lukt av engorged kött,
Valv av eon-slöjd skräck,
Omfattad av delarium smörjer häxbalsam mig.
Frostslöjor sammanflätar mig i disen av svåra månförbannade drömmar,
Jag hör de höga som viskar forntida trollformler i de länge döda tungorna,
Det är glansen av svärtat stål i den flimrande facklan,
Och jag omfamnar balsamet av sublim glömska ...
Genom brännskallarnas flammor,
Under den svarta flammans källa,
I de drömmande gudarnas valv,
Fjädrad till den slemutsmetade blödande stenen.
Squamous orbs, svart svärd, drick djupt, blod ed.
Liggande former dansar i dimman,
(Ormtungad) prästinna spärrar hennes bleka kött,
Skuggor kryper till de sunderade stenarna,
De eviga fienderna jublar över uppryckelse.
Gravmaskar sväljer på köttligt blod,
Trickling på snidad sten,
Mörkt skratt ekar genom valven,
Svartvingad, grym som envenomed stål.
I den svarta flammans brunn vrider sig skivformar,
Ett mörkt skuggvatten följer mig,
Ravening fiender släpps loss att mata,
Besvärjelser häller in strömmar från mina läppar ...
Wraiths och fiends virvlar till mitt bud ...
Horrors neath pyramid.
(Texter: Byron, musik: Jonny & Chris)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *