• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – journey to the isle of mists

Artist bal sagoth - Låttitel journey to the isle of mists

Text och översättning: bal sagoth - journey to the isle of mists. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Over The Moonless Depths Of Night-Dark Seas)
THE LOG OF THE NORTHERN MARINER:
The great serpent-prow of my ship, Wave-Render cleaves the nighted
waters as we voyage across the dark, icy sea, towards the unknown...
Above, the brigth winter's moon emerges from a veil of cloud to cast
its lucent rays upon us, and a clinging, supine sea-mist writhers upon
the midnight waves, swirled by the colol, whispering wind which
catches our great sail, pushing us onwards, vever onwards... And
beyond the tang of the darkling sea, the scent of nights is as strong
and heady as summer blossom. I know not what awaits us at the elder
Isle of Mists... that grim and mistery-haunted place which beckons me
to its shadowed embrace, swathed in dark legendry and etwined in the
mantle of ancient sorceries... and yet I must hearken to its ethereal
call... for mayhap the gods have decreed this to be my final voyage...

Översättning

(Over the Moonless Depths Of Night-Dark Seas)
LOGGEN FÖR DEN NORDLIGA SJÖMÄNNAREN:
Mitt skepps stora ormfågel, Wave-Render klyver den nattade
när vi reser över det mörka, isiga havet, mot det okända ...
Ovan kommer den starka vintermånen fram ur ett slöja av moln för att kasta
dess lysande strålar på oss, och en klamande, liggande havsdimma vrider sig
midnattvågorna, virvlade av kololen, viskande vind som
fångar vårt fantastiska segel, skjuter oss framåt, vever framåt ... Och
bortom det mörka havet, är nattens doft lika stark
och luddig som sommarblomning. Jag vet inte vad som väntar oss på den äldre
Isle of Mists ... den dystra och dimmiga hemsökta platsen som lockar mig
till sin skuggade omfamning, svävad i mörk legendarisk och inslagen i
mantel av forntida trolldomar ... och ändå måste jag lyssna till dess eteriska
ring ... för mayhap gudarna har bestämt att detta ska vara min sista resa ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *