• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – dreaming of atlantean spires

Artist bal sagoth - Låttitel dreaming of atlantean spires

Text och översättning: bal sagoth - dreaming of atlantean spires. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

All witches fly to me...
I have torn the veil of dreams,
Enraptured by (the gleam of) moon-frost's caress,
My heart is held in icy thrall,
The horned moon's sweet enchantment,
The Topaz Throne is beckoning,
The jewelled sword awaits my grasp,
The dreaming gods now grimly brood in
The silence of Atlantean spires.
The sky is black with chaos-fiends,
Spellcraft rides with witch-storm's wings,
Beneath the vaults of time-lost tombs,
Sorcerers summon the Shadow-Kings.
All witches fly to me!
Witch of heather, moor and sea,
Come lay with me as twilight falls,
Grant me the black Elven sword
And the draught of immortality,
The scent of night about your flesh,
Enfold me in this mist of lace,
Your lips grow red by candlelight,
My beloved is raven-tressed.
The sky is black with chaos-fiends,
Spellcraft rides the witch-storm's wings,
Beneath the vaults of time-lost tombs,
Sorcerers summon the Shadow-Kings.
And now the blossoms fade,
Lost within your dark eyes (I drown within those ebon eyes)
The sweetest tears I taste (glistening upon your lips),
This ichor of your kisses...
Weave thy dark spells,
'neath the bright moon,
Witch-fire is glimmering through
Sunken marble halls.
The Black Gate opens...
Blood sates the Ebon Blade...
(lyrics: Byron, Music: Chris & Jonny)

Översättning

Alla häxor flyger till mig ...
Jag har sönder slöjan av drömmar,
Förtrollad av (glansen av) månfrostens smek,
Mitt hjärta hålls i isig träl,
Den hornade månens söta förtrollning,
Topaz-tronen vinkar,
Det smyckade svärdet väntar på mitt grepp,
De drömmande gudarna grubblar nu dyster in
Tystnaden hos de atlantiska spirarna.
Himlen är svart av kaos-fiends,
Spellcraft rider med häxstormens vingar,
Under valven av förlorade gravar,
Trollkarlar kallar till Shadow-Kings.
Alla häxor flyger till mig!
Häxa av ljung, hed och hav,
Kom med mig när skymningen faller,
Ge mig det svarta elvesvärdet
Och utkastet till odödlighet,
Nattens doft om ditt kött,
Vik mig i denna spetsdimma,
Dina läppar blir röda vid levande ljus,
Min älskade är korpsvärd.
Himlen är svart av kaos-fiends,
Spellcraft rider på häxstormens vingar,
Under valven av förlorade gravar,
Trollkarlar kallar till Shadow-Kings.
Och nu bleknar blommorna,
Förlorat i dina mörka ögon (jag drunknar i de ebonögonen)
De sötaste tårar jag smakar (glittrar på dina läppar),
Denna ichor av dina kyssar ...
Väv dina mörka trollformler,
under den ljusa månen,
Häxelden glimmar igenom
Sänkta marmorhallar.
Black Gate öppnar ...
Blood sates the Ebon Blade ...
(texter: Byron, musik: Chris & Jonny)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *