Artist bal sagoth - Låttitel battle magic

Text och översättning: bal sagoth - battle magic. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sorcerers and shamans, weave your spells of war,
Ensure our mighty sword-arms are the strongest and the quickest.
Entwine us with great battle magic 'til we stand knee-deep in gore,
And by all the gods, we'll ride to where the fray rages the thickest!
(THE WAR-SONG OF THE WOLVES OF CAYLEN-TOR,
AS HEARD AT THE BATTLE OF BLACKHELM VALE)

Översättning

Trollkarlar och shamaner, väva dina krigsförtrollningar,
Se till att våra mäktiga svärdarmar är de starkaste och snabbaste.
Sammanfoga oss med stor stridsmagi tills vi står knä-djupt i blod,
Och av alla gudar rider vi dit där striden rasar tjockast!
(KRIGSLÅGEN FÖR CAYLEN-TORS ULLVAROR,
SOM HÖRT PÅ BATTLE OF BLACKHELM VALE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *