• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • babyshambles – that bowery song

Artist babyshambles - Låttitel that bowery song

Text och översättning: babyshambles - that bowery song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av babyshambles! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i babyshambles och se vilka fler låtar vi har av babyshambles i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What's that song we use to sing?
It's about anything, everything and anything
What's that song we use to sing?
You have always thinking of her
You're in love and you don't know what to say
But I saw her at the fair
And she feels the same way
She was married by the merry-go-round
The merry-go-round
The merry-go-round
Merrily we go round
It was the first one of the day
It was the last one of the night
Oh hold me tight, hold me tight, hold me tight now
It was the first one of the day
It was the last one of the night
Oh hold me tight, hold me tight, hold me tight now
There's a parade of girls outside
That boy's so shy, why'd you punch out his lights?
They said you were wrongened
But I can see in your eyes
How you are gentle and wise
And you had the good stuff
There's a parade of girls outside
That boy's so shy, why'd you punch out his lights?
What was that song you used to sing?
What was that song we used to sing?
What was that song you used to sing?
What was that song we used to sing?
Sing that song we used to sing
What was that song you used to sing?
It's about anything and everything
Everything and anything
The times of your life, the people that we meet
It was the first one of the day
It was the last one of the night
It was the first one of the day
It was the last one of the night
Oh hold me tight, hold me tight, hold me tight now
There's a parade of girls outside
That boy's so shy, why'd you punch out his lights?
You have always thinking of her
You're in love and you don't know what to say
But I saw her at the fair
And she feels the same way
She was married by the merry-go-round
The merry-go-round
The merry-go-round
Merrily we go round

Översättning

Vad är den låten vi använder för att sjunga?
Det handlar om vad som helst, allt och allt
Vad är den låten vi använder för att sjunga?
Du har alltid tänkt på henne
Du är kär och du vet inte vad du ska säga
Men jag såg henne på mässan
Och hon känner på samma sätt
Hon gifte sig genom den glada rundan
The go-go-round
The go-go-round
Glatt går vi runt
Det var dagens första
Det var nattens sista
Åh håll mig hårt, håll mig hårt, håll mig hårt nu
Det var dagens första
Det var nattens sista
Åh håll mig hårt, håll mig hårt, håll mig hårt nu
Det finns en parad av tjejer utanför
Den pojken är så blyg, varför slog du ut hans ljus?
De sa att du blev felaktig
Men jag kan se i dina ögon
Hur du är mild och klok
Och du hade de bra grejerna
Det finns en parad av tjejer utanför
Den pojken är så blyg, varför slog du ut hans ljus?
Vad var den låten du brukade sjunga?
Vad var den låten vi brukade sjunga?
Vad var den låten du brukade sjunga?
Vad var den låten vi brukade sjunga?
Sjung den låten vi brukade sjunga
Vad var den låten du brukade sjunga?
Det handlar om allt och allt
Allt och allt
Tiderna i ditt liv, de människor vi möter
Det var dagens första
Det var nattens sista
Det var dagens första
Det var nattens sista
Åh håll mig hårt, håll mig hårt, håll mig hårt nu
Det finns en parad av tjejer utanför
Den pojken är så blyg, varför slog du ut hans ljus?
Du har alltid tänkt på henne
Du är kär och du vet inte vad du ska säga
Men jag såg henne på mässan
Och hon känner på samma sätt
Hon gifte sig genom den glada rundan
The go-go-round
The go-go-round
Glatt går vi runt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *