Artist babyshambles - Låttitel fuck forever

Text och översättning: babyshambles - fuck forever. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av babyshambles! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i babyshambles och se vilka fler låtar vi har av babyshambles i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

How d'you choose between death and glory?
How d'you choose between death and glory?
Happy endings don't bore me
Happy endings, they never bored me
They, they have a way
They have a way to make you pay
And to make you toe the line
Sever the ties
Oh I'm so clever
But clever ain't wise
Fuck forever
If you don't mind
I'm stuck forever
Stuck in your mind
How'd you choose between death and glory?
But I musta choose between death and glory?
New Labor and Tory
Purgatory and happy families
Oh, we won't have a say
We won't have a say, no
We won't have a say
Won't have a say
Oh they'll have a way
They'll find a way to make you pay
And to make you toe the line
Sever the ties
Oh, you're so clever
But you're not very nice
So fuck forever
If you don't mind
Fuck forever
If you don't mind
They, they'll find a way
Find a way to make you pay
And to make you toe the line
Sever the ties
I'm stuck forever
And that is your mind
Fuck forever
I'm out of your mind
Fuck forever
I'm out of your mind

Översättning

Hur väljer du mellan död och ära?
Hur väljer du mellan död och ära?
Lyckliga slut slutar mig inte
Lyckliga slut, de uttråkade mig aldrig
De, de har ett sätt
De har ett sätt att få dig att betala
Och för att få dig att gå på linjen
Bryt banden
Åh jag är så smart
Men smart är inte klokt
Fan för evigt
Om du inte har något emot det
Jag sitter fast för alltid
Fastnat i ditt sinne
Hur valde du mellan död och ära?
Men jag måste välja mellan död och ära?
New Labour and Tory
Skärselden och lyckliga familjer
Vi har inget att säga
Vi kommer inte att säga nej
Vi kommer inte att säga något
Kommer inte att säga något
Åh, de har ett sätt
De hittar ett sätt att få dig att betala
Och för att få dig att gå på linjen
Bryt banden
Du är så smart
Men du är inte så trevlig
Så fan för alltid
Om du inte har något emot det
Fan för evigt
Om du inte har något emot det
De, de hittar ett sätt
Hitta ett sätt att få dig att betala
Och för att få dig att gå på linjen
Bryt banden
Jag sitter fast för alltid
Och det är ditt sinne
Fan för evigt
Jag är ute av dig
Fan för evigt
Jag är ute av dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *