• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • babyshambles – do you know me i don t think so

Artist babyshambles - Låttitel do you know me i don t think so

Text och översättning: babyshambles - do you know me i don t think so. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av babyshambles! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i babyshambles och se vilka fler låtar vi har av babyshambles i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Do you know me? I don't think so!
Do you know me? I don't think so!
You romanticize the dark and gloomy past
Trying to escape from the underclass
You darkened the bright and beautiful day
You're breaking my heart in every way
And tell me everything is dandy and fine
You're no friend of mine
I took you in and you stole from me
But you still got everything I need
You're walking so tall, you're looking so mean
You're walking so tall, you're looking so mean
But you tell me everything is dandy and fine
You're no friend of mine
Do you know me? I don't think so!
Do you know me? I don't think so!
You romanticize the dark and gloomy past
Trying to escape from the upper class
You darkened the bright and beautiful day
You're fucking up my head in every way
And tell me everything's dandy and fine

Översättning

Känner du mig? Jag tror inte det!
Känner du mig? Jag tror inte det!
Du romantiserar det mörka och dystra förflutna
Försöker fly från underklassen
Du mörknade den ljusa och vackra dagen
Du krossar mitt hjärta på alla sätt
Och berätta för mig att allt är dandy och bra
Du är ingen vän till mig
Jag tog in dig och du stal från mig
Men du har fortfarande allt jag behöver
Du går så långt att du ser så elak ut
Du går så långt att du ser så elak ut
Men du säger att allt är dandy och bra
Du är ingen vän till mig
Känner du mig? Jag tror inte det!
Känner du mig? Jag tror inte det!
Du romantiserar det mörka och dystra förflutna
Försöker fly från överklassen
Du mörknade den ljusa och vackra dagen
Du knullar upp mitt huvud på alla sätt
Och berätta för mig att allt är dandy och bra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *