• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • babyshambles – crumb begging baghead

Artist babyshambles - Låttitel crumb begging baghead

Text och översättning: babyshambles - crumb begging baghead. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av babyshambles! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i babyshambles och se vilka fler låtar vi har av babyshambles i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Don't take me for no sunbeam
Don't take me for no sunbeam
No sunbeam no sunbeam
Another faction of
And no detection of
Another tax out of your life
Don't take me for no sunbeam
Don't take me for no sunbeam
No sunbeam no sunbeam
Cause I'm a crumb begging baghead baby yeah
Crumb begging baghead baby yeah
Bet you say that to all of the girls
All of the long lost wars
Any cause is worth dying for
What passing bells for those who die like cattle again and again and again and again
Now, don't take me for no sunbeam
Don't take me for no sunbeam
No sunbeam no sunbeam
I'm a crumb begging baghead baby yeah
A crumb begging baghead baby yeah
Bet you say that to all of the girls
If you ever smile
In the street, crocodiles
I doubt you'd ever smile again
Now, don't take me for no sunbeam
Don't take me for no sunbeam, no sunbeam, no sunbeam

Översättning

Ta mig inte utan solstråle
Ta mig inte utan solstråle
Ingen solstråle ingen solstråle
En annan fraktion av
Och ingen upptäckt av
Ytterligare en skatt ur ditt liv
Ta mig inte utan solstråle
Ta mig inte utan solstråle
Ingen solstråle ingen solstråle
För jag är en smula som tigger baghead baby ja
Smula tiggande baghead baby yeah
Satsa att du säger det till alla tjejerna
Alla de länge förlorade krig
Varje sak är värt att dö för
Vilka klockor som passerar dem som dör som nötkreatur om och om igen och om och om igen
Ta mig inte utan solstråle nu
Ta mig inte utan solstråle
Ingen solstråle ingen solstråle
Jag är en smula som tigger baghead baby ja
En smula som tigger baghead baby ja
Satsa att du säger det till alla tjejerna
Om du någonsin ler
På gatan, krokodiler
Jag tvivlar på att du någonsin skulle le igen
Ta mig inte utan solstråle nu
Ta mig inte för ingen solstråle, ingen solstråle, ingen solstråle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *