• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – yalan ya duzdumu

Artist aygun kaza mova - Låttitel yalan ya duzdumu

Text och översättning: aygun kaza mova - yalan ya duzdumu. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hər kəsə bir yazı var
Hər ömrün bir yazı var
Sevginin tacı vüsal
Hicranın ayazı var...
Hər kəsə bir yazı var
Hər ömrün bir yazı var
Sevginin tacı vüsal
Hicranın ayazı var...
Bu eşqimin yarıdır
İki sevən yarıdır
Öz eşqindən kam alan
Görən kimin yarıdır?
Bu yalan ya düzdümü?
Yad nəfəs, yad üzdümü?
O bağçanın qönçəsin
Gecikdim, yad üzdümü?
Bu yalan ya düzdümü?
Yad nəfəs, yad üzdümü?
O bağçanın qönçəsin
Gecikdim, yad üzdümü?
Pərvanə oda yandı
Araz tək o da yandı
Günahımı bilən yox,
Həsrətdən oda yandım
Pərvanə oda yandı
Araz tək o da yandı
Günahımı bilən yox,
Həsrətdən oda yandım
Pəncərəmə Ay düşdü,
Hicran mənə pay düşdü
Çox gözlədim gəlmədin
Ürəyimə qar düşdü...
Bu yalan ya düzdümü?
Yad nəfəs, yad üzdümü?
O bağçanın qönçəsin
Gecikdim, yad üzdümü?
Bu yalan ya düzdümü?
Yad nəfəs, yad üzdümü?
O bağçanın qönçəsin
Gecikdim, yad üzdümü?
Pəncərəmə Ay düşdü,
Hicran mənə pay düşdü
Çox gözlədim gəlmədin
Ürəyimə qar düşdü...
Bu yalan ya düzdümü?
Yad nəfəs, yad üzdümü?
O bağçanın qönçəsin
Gecikdim, yad üzdümü?
Bu yalan ya düzdümü?
Yad nəfəs, yad üzdümü?
O bağçanın qönçəsin
Gecikdim, yad üzdümü?

Översättning

HÉ ?? r kÉ ?? sÉ ?? har en artikel
Det finns en inskription av varje liv
Kärlekens krona
Hijra har frost ...
HÉ ?? r kÉ ?? sÉ ?? har en artikel
Det finns ett register över varje liv
Kärlekens krona
Hijra har frost ...
Det här är halva striden
Det är hälften av kärleken
Ã? Z eÅ ?? qindÉ ?? n kam alan
Se vem som är hälften?
Är det en lögn eller lögn?
Yad nÉ ?? fÉ ?? s, yad üzdümü?
O baÄ ?? çanÄ ± n q¶¶§É ?? sin
Jag var sen, utomjording?
Är det en lögn eller lögn?
Yad nÉ ?? fÉ ?? s, yad ¼zdümü?
O baÄ ?? çanÄ ± n q¶¶§É ?? sin
Jag var sen, utomjording?
PÉ ?? rvanÉ ?? rummet brinner
Araz tÉ ?? k brände han också
Jag vet inte min synd,
Jag brann i rummet på HÉ ?? srÉ ?? tdÉ ?? n
PÉ ?? rvanÉ ?? rummet brinner
Araz tÉ ?? k brände han också
Jag vet inte min skuld,
Jag brann i rummet på HÉ ?? srÉ ?? tdÉ ?? n
PÉ ?? ncÉ ?? rÉ ?? mÉ ?? Ay düŠ?? dü,
Hicran mÉ ?? nÉ ?? betala düŠ?? dü
à ?? ox gözlÉ ?? dim gÉ ?? lmÉ ?? din
à ?? rÉ ?? yimÉ ?? qar d¼¼ ?? dü ...
Är det en lögn eller lögn?
Yad nÉ ?? fÉ ?? s, yad ¼zdümü?
O baÄ ?? çanÄ ± n qö§É ?? sin
Jag var sen, utomjording?
Är det en lögn eller lögn?
Yad nÉ ?? fÉ ?? s, yad üzdümü?
O baÄ ?? çanÄ ± n q¶¶§É ?? sin
Jag var sen, utomjording?
PÉ ?? ncÉ ?? rÉ ?? mÉ ?? Ay düŠ?? dü,
Hicran mÉ ?? nÉ ?? betala düŠ?? dü
à ?? ox güzlÉ ?? dim gÉ ?? lmÉ ?? din
à ?? rÉ ?? yimÉ ?? qar dà ??Å ?? dü ...
Är det en lögn eller lögn?
Yad nÉ ?? fÉ ?? s, yad üzdümü?
O baÄ ?? çanÄ ± n qö§É ?? sin
Jag var sen, utomjording?
Är det en lögn eller lögn?
Yad nÉ ?? fÉ ?? s, yad ¼zdümü?
O baÄ ?? çanÄ ± n qö§É ?? sin
Jag var sen, utomjording?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *