• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – sesim sesine oyreaib

Artist aygun kaza mova - Låttitel sesim sesine oyreaib

Text och översättning: aygun kaza mova - sesim sesine oyreaib. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sənsiz məndə dözüm yoxdur
Səndən özgə kəsim yoxdur
Səsin yoxsa, səsim yoxdur,
Səsim səsinə öyrəşib
Çox baxmışam yollarına
Qol salmışam qollarına
Bəxtim qızıl xallarına
Üzüm üzünə öyrəşib
Aylar illər keçə-keçə,
Bir olmuşuq gündüz-gecə
Səndən sonra axı necə
Mən özgəsinə öyrəşim...
Əlim zərif əllərinə
Dilim şirin dillərinə
Telim ipək tellərinə,
Gözüm gözünə öyrəşib
Bu eşqin möhkəmliyini
Dəmir kimi, polad kimi
Ruhum qaynar həyat kimi,
Bu el səsimə öyrəşib
Aylar illər keçə-keçə,
Bir olmuşuq gündüz-gecə
Səndən sonra axı necə,
Mən özgəsinə öyrəşim...
Aylar illər keçə-keçə,
Bir olmuşuq gündüz-gecə
Səndən sonra axı necə,
Mən özgəsinə öyrəşim...
Aylar illər keçə-keçə,
Bir olmuşuq gündüz-gecə
Səndən sonra axı necə,
Mən özgəsinə öyrəşim...

Översättning

SÉ ?? nsiz mÉ ?? ndÉ ?? Jag har inget tålamod
SÉ ?? ndÉ ?? n özÉÉ ?? Det finns ingen klippning
Om du inte har en röst har jag ingen röst,
SÉ ?? sim sÉ ?? sinÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? ib
Jag tittade inte på vägarna
Jag gjorde inte ett mål
Lyckliga guldprickar
à ?? züm üzünÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? ib
Månader ilÉ ?? r keÃ§É ?? - keç§ ??,
En gång i tiden, dag och natt?
Hur flyter det efter dig?
MÉ ?? n özgÉ ?? sinÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? im ...
Lim ?? lim zÉ ?? rif É ?? llÉ ?? rinÉ ??
Dilim Å ?? irin dillÉ ?? rinÉ ??
Telim ipÉ ?? k tellÉ ?? rinÉ ??,
Gözüm gözünÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? ib
Styrkan i denna kärlek
Som järn, som stål
Min själ är som ett varmt liv,
Detta handljud? öyrÉ ?? Å ?? ib
Månader ilÉ ?? r keÃ§É ?? - keç§ ??,
En gång i tiden, dag och natt?
Hur flyter det efter dig,
MÉ ?? n özgÉ ?? sinÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? im ...
Månader ilÉ ?? r keÃ§É ?? - keç§ ??,
En gång i tiden, dag och natt?
Hur flyter det efter dig,
MÉ ?? n özgÉ ?? sinÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? im ...
Månader illÉ ?? r keÃ§É ?? - keç§ ??,
En gång i tiden, dag och natt?
Hur flyter det efter dig,
MÉ ?? n özgÉ ?? sinÉ ?? öyrÉ ?? Å ?? im ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *