• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – seni bele sevmediler

Artist aygun kaza mova - Låttitel seni bele sevmediler

Text och översättning: aygun kaza mova - seni bele sevmediler. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Dön demirəm
Sev demirəm
Ürəyimin ən dərin yerində
Var suallarım çox
Gözləmirəm
İstəmirəm
O gedişin hər şeyi apardı
Bir əsər belə yox
Özgə nəfəs
Keçici bir həvəs
Yoluma çıxıb aldı səni əllərimdən
Nə varsa qalmadı heç
Külə döndü bu eşq gözümün önündə
Səni belə sevmədilər
Mənim kimi sevmədilər
Kimdə var belə ürək
Canından keçə bilər
Səni belə sevmədilər
Daha belə sevməzlər
İnsanın həyatına
Bu sevda gəlib gedər
Özgə nəfəs
Keçici bir həvəs
Yoluma çıxıb aldı səni əllərimdən
Nə varsa qalmadı heç
Külə döndü bu eşq gözümün önündə
Səni belə sevmədilər
Mənim kimi sevmədilər
Kimdə var belə ürək
Canından keçə bilər
Səni belə sevmədilər
Daha belə sevməzlər
İnsanın həyatına
Bu sevda gəlib gedər
Səni belə sevmədilər...

Översättning

Dön demirÉ ?? m
Sev demirÉ ?? m
à ?? rÉ ?? yimin É ?? n dÉ ?? rin yerindÉ ??
Var suallarÄ ± m çox
GözlÉ ?? mirÉ ?? m
Ä ° stÉ ?? mirÉ ?? m
O gediÅ ?? in hÉ ?? r Å ?? eyi apardÄ ±
Bir É ?? sÉ ?? r belÉ ?? yox
à ?? zgÉ ?? nÉ ?? fÉ ?? s
Keçici bir hÉ ?? vÉ ?? s
Yoluma Ã§Ä ± xÄ ± b aldÄ ± sÉ ?? ni É ?? llÉ ?? rimdÉ ?? n
FÖDD ?? varsa qalmadÄ ± heç
KülÉ ?? döndü bu eÅ ?? q gözümün önündÉ ??
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
MÉ ?? nim kimi sevmÉ ?? dilÉ ?? r
KimdÉ ?? var belÉ ?? ¼rÉ ?? k
CanÄ ± ndan keÃ§É ?? bilÉ ?? r
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
Daha belÉ ?? sevmÉ ?? zlÉ ?? r
Ä ° nsanÄ ± n hÉ ?? yatÄ ± na
Bu sevda gÉ ?? lib gedÉ ?? r
à ?? zgÉ ?? nÉ ?? fÉ ?? s
Keçici bir hÉ ?? vÉ ?? s
Yoluma Ã§Ä ± xÄ ± b aldÄ ± sÉ ?? ni É ?? llÉ ?? rimdÉ ?? n
FÖDD ?? varsa qalmadÄ ± heç
KülÉ ?? döndà bu eÅ ?? q gözümün önündÉ ??
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
MÉ ?? nim kimi sevmÉ ?? dilÉ ?? r
KimdÉ ?? var belÉ ?? ¼rÉ ?? k
CanÄ ± ndan keÃ§É ?? bilÉ ?? r
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
Daha belÉ ?? sevmÉ ?? zlÉ ?? r
Ä ° nsanÄ ± n hÉ ?? yatÄ ± na
Bu sevda gÉ ?? lib gedÉ ?? r
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *