• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – qelbimdesen

Artist aygun kaza mova - Låttitel qelbimdesen

Text och översättning: aygun kaza mova - qelbimdesen. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim,
Qəlbimdəsən, qəlbimdə hər an
Qədrini kim bilər ? kim bilər yenə ?
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə
İnciyib kim küsər, kim batar qəmə
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə
İnciyib kim küsər, kim batar qəmə
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə
Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim
Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim,
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə
Qəlbimdən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim,
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə
Gözlədin yolumu, gəlmədim yenə
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə
İnciyib kim gedər, kim batar qəmə
Sən, sən, sən yenə, sevgilim, yenə
İnciyib kim gedər, kim batar qəmə
Sən, sən, sən yenə, sevgilim, yenə
Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim
Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə
Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim
Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə, qəlbimdə yenə
Ay sevgilim, yenə...

Översättning

QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim,
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? han sprang
Vem vet värdet? vem vet? ?
MÉ ?? n, mÉ ?? n, mÉ ?? n yenÉ ??, sevgilim, yenÉ ??
Vem kommer att klippa den, vem kommer att sänka den?
MÉ ?? n, mÉ ?? n, mÉ ?? n yenÉ ??, sevgilim, yenÉ ??
Vem kommer att klippa och vem kommer att sjunka?
MÉ ?? n, mÉ ?? n, mÉ ?? n yenÉ ??, sevgilim, yenÉ ??
Oldum nigaran, mÉ ?? n nigaran, mÉ ?? n pÉ ?? riÅ ?? an
QÉ ?? lbimdÉ ?? fikrin, dildÉ ?? eÅ ?? qin, älskling
Oldum nigaran, mÉ ?? n nigaran, mÉ ?? n pÉ ?? riÅ ?? an
QÉ ?? lbimdÉ ?? fikrin, dildÉ ?? eÅ ?? qin, älskling
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim,
Åh älskling, i mitt hjärta ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim,
Åh älskling, i mitt hjärta ?? ny ??
Din ögons väg, jag har inte kommit ännu.
MÉ ?? n, mÉ ?? n, mÉ ?? n yenÉ ??, sevgilim, yenÉ ??
Vem ska gå och vem kommer att sjunka?
SÉ ?? n, sÉ ?? n, sÉ ?? n yenÉ ??, sevgilim, yenÉ ??
Vem ska gå och vem kommer att sjunka?
SÉ ?? n, sÉ ?? n, sÉ ?? n yenÉ ??, sevgilim, yenÉ ??
Oldum nigaran, mÉ ?? n nigaran, mÉ ?? n pÉ ?? riÅ ?? an
QÉ ?? lbimdÉ ?? fikrin, dildÉ ?? eÅ ?? qin, älskling
Jag är orolig, jag är orolig, jag är orolig
QÉ ?? lbimdÉ ?? fikrin, dildÉ ?? eÅ ?? qin, älskling
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim
Åh älskling, i mitt hjärta ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim
Åh älskling, i mitt hjärta ?? ny ??
Oldum nigaran, mÉ ?? n nigaran, mÉ ?? n pÉ ?? riÅ ?? an
QÉ ?? lbimdÉ ?? fikrin, dildÉ ?? eÅ ?? qin, älskling
Oldum nigaran, mÉ ?? n nigaran, mÉ ?? n pÉ ?? riÅ ?? an
QÉ ?? lbimdÉ ?? fikrin, dildÉ ?? eÅ ?? qin, älskling
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim
Åh älskling, i mitt hjärta ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
QÉ ?? lbimdÉ ?? sÉ ?? n, ay sevgilim
Åh älskling, i mitt hjärta ?? yenÉ ??, qÉ ?? lbimdÉ ?? ny ??
Åh älskling, igen ?? ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *