Artist aygun kaza mova - Låttitel my baby

Text och översättning: aygun kaza mova - my baby. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Bir gözəl qız var, yaman-yaman
Yanaqları nar, ipək saçlar
Gözləri xumar, kaman kaman
Qəlb alışdırar, canları alar
Səni Sevirəm, məhəbbətimsən sən, sən
İkin gözümsən
Həm ömrüm, həm günüm sənindir, sənindir
Gəl canım, gəl günüm maybe my baby
Günəşim, Ayımsan ey şirin lady
Tanrıdan payımsan maybe my baby
Sirli baxışlar inan, inan
Sevgi bağışlar ürək yarar
Nazlı gülüşlər, aman-aman
Könlümü bəzər, oda sevər
Səni Sevirəm, məhəbbətimsən sən, sən
İki gözümsən
Həm ömrüm, həm günüm sənindir, sənindir
Gəl canım, gəl günüm maybe my baby
Günəşim, Ayımsan ey şirin lady
Tanrıdan payımsan maybe my baby

Översättning

Bir gözÉ ?? l qÄ ± z var, yaman-yaman
YanaqlarÄ ± nar, ipÉ ?? k saçlar
GözlÉ ?? ri xumar, kaman kaman
QÉ ?? lb alÄ ± Å ?? dÄ ± rar, canlarÄ ± alar
SÉ ?? ni SevirÉ ?? m, mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? timsÉ ?? n sÉ ?? n, sÉ ?? n
Ä ° kin gözümsÉ ?? n
HÉ ?? m ömrüm, hÉ ?? m günüm sÉ ?? nindir, sÉ ?? nindir
GÉ ?? l canÄ ± m, gÉ ?? l günüm kanske min bebis
GünÉ ?? Å ?? im, AyÄ ± msan ey Å ?? irin lady
TanrÄ ± dan betalÄ ± msan kanske min bebis
Sirli baxÄ ± Å ?? lar inan, inan
Sevgi baÄ ?? Ä ± Å ?? lar ürÉ ?? k yarar
NazlÄ ± gülüŠ?? lÉ ?? r, aman-aman
KönlümübÉ ?? zÉ ?? r, oda sevÉ ?? r
SÉ ?? ni SevirÉ ?? m, mÉ ?? hÉ ?? bbÉ ?? timsÉ ?? n sÉ ?? n, sÉ ?? n
Ä ° ki gözümsÉ ?? n
HÉ ?? m ömrüm, hÉ ?? m günüm sÉ ?? nindir, sÉ ?? nindir
GÉ ?? l canÄ ± m, gÉ ?? l günüm kanske min bebis
GünÉ ?? Å ?? im, AyÄ ± msan ey Å ?? irin lady
TanrÄ ± dan betalÄ ± msan kanske min bebis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *