• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – getme getme gel

Artist aygun kaza mova - Låttitel getme getme gel

Text och översättning: aygun kaza mova - getme getme gel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

gözlərin aldı məni, kəməndə saldı məni
getmə, getmə gəl gözəl yar, getmə getmə gəl
amandır qoymayın, yar gözdən saldı məni
getmə, getmə gəl gözəl yar, getmə, getmə gəl
qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar
qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar
yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə yar
getmə, getmə gəl
elə bil qəsti nədir, gözlərin məsti nedir
getmə, getmə gəl gözəl yar, getmə, getmə gəl
yar məni incitməklə bilmirəm qəsti nədir
getmə, getmə gəl gözəl yar, getmə, getmə gəl
qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar
qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar
yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə yar
getmə, getmə gəl
sənin ala gözlərin, canım ala gözlərin
getmə, getmə gəl gözəl yar, getmə, getmə gəl
qorxuram birdən öləm, yada qala gözlərin
getmə, getmə gəl gözəl yar, getmə, getmə gəl
qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar
qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar
yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə yar
getmə, getmə gəl

Översättning

gözlÉ ?? rin aldÄ ± mÉ ?? ni, kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? saldÄ ± me ?? ni
getmÉ ??, getmÉ ?? gÉ ?? l gözÉ ?? l yar, getmÉ ?? Förstå mig ?? GE l ??
amandÄ ± r qoymayÄ ± n, yar gözdÉ ?? n saldÄ ± mÉ ?? ni
getmÉ ??, getmÉ ?? gÉ ?? l gözÉ ?? l yar, getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
qurbanam xan gözünÉ ??, nazla baxan gözünÉ ?? gård
qurbanam xan gözünÉ ??, nazla baxan gözünÉ ?? gård
Yene ?? sürmÉ ?? Ã§É ?? kmisÉ ?? n, evlÉ ?? r yÄ ± xan gözünÉ ?? gård
getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
Sele ?? bil qÉ ?? sti nÉ ?? dir, gözlÉ ?? rin mÉ ?? sti nedir
getmÉ ??, getmÉ ?? gÉ ?? l gözÉ ?? l yar, getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
yar mÉ ?? ni incitmÉ ?? klÉ ?? bilmirÉ ?? m qÉ ?? sti nÉ ?? dir
getmÉ ??, getmÉ ?? gÉ ?? l gözÉ ?? l yar, getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
qurbanam xan gözünÉ ??, nazla baxan gözünÉ ?? gård
qurbanam xan gözünÉ ??, nazla baxan gözünÉ ?? gård
Yene ?? sürmÉ ?? Ã§É ?? kmisÉ ?? n, evlÉ ?? r yÄ ± xan gözünÉ ?? gård
getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
sÉ ?? nin ala gözlÉ ?? rin, canÄ ± m ala gözlÉ ?? rin
getmÉ ??, getmÉ ?? gÉ ?? l gözÉ ?? l yar, getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
qorxuram birdÉ ?? n ölÉ ?? m, yada qala gözlÉ ?? rin
getmÉ ??, getmÉ ?? gÉ ?? l gözÉ ?? l yar, getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??
qurbanam xan gözünÉ ??, nazla baxan gözünÉ ?? gård
qurbanam xan gözünÉ ??, nazla baxan gözünÉ ?? gård
Yene ?? sürmÉ ?? Ã§É ?? kmisÉ ?? n, evlÉ ?? r yÄ ± xan gözünÉ ?? gård
getmÉ ??, getmÉ ?? GE l ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *