• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – coffee from colombia tavo loves colombia house mix

Artist aygun kaza mova - Låttitel coffee from colombia tavo loves colombia house mix

Text och översättning: aygun kaza mova - coffee from colombia tavo loves colombia house mix. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I need it...
Baby, I wake up and I need it
I taste it
You make me go crazy
Give me all your body and give me all your soul
Give me all you got to I have control
Give me all your body and give me all your soul
Give me all you got to I have control
Eeeeeee
I'm like that coffee from Colombia
(You can go all night)
Eeeeeee
I am your favorite insomnia
(You can feel so right)
I need it...
Hands up
Where ya
Bottles up
West my cut
Party party
Feels good
Imma long way for my
neighborhood
One for ya Colombia
Hot pace
Face to face
So many beautiful girls
What shall I do?
Ran-de-vu
It's two o'clock
Bottles pop
Make it hot
Now make it drop
I- I soon
Aygün
Snoop Dogg
High tunes
Number one
Having fun
On the one
The night is young
Insomnia
Hot like that coffee from
Colombia
Eeeeeee
I'm like that coffee from Colombia
(You can go all night)
Eeee
I am your favorite insomnia
(You can feel so right)
Eeeeeee
I'm like that coffee from Colombia
(You can go all night)
Eeee
I am your favorite insomnia
(You can feel so right)
I need it...
Eeeeeee
I'm like that coffee from Colombia
(You can go all night)
Eeee
I am your favorite insomnia
(You can feel so right)
I need it...

Översättning

Jag behöver det...
Baby, jag vaknar och jag behöver det
Jag smakar det
Du får mig att bli galen
Ge mig hela din kropp och ge mig hela din själ
Ge mig allt du har, jag har kontroll
Ge mig hela din kropp och ge mig hela din själ
Ge mig allt du har, jag har kontroll
Eeeeeee
Jag är som det kaffe från Colombia
(Du kan gå hela natten)
Eeeeeee
Jag är din favorit sömnlöshet
(Du kan känna dig så rätt)
Jag behöver det...
Upp med händerna
Var du
Flaskor upp
Väster om min klippning
Festfest
Känns bra
Imma lång väg för min
grannskap
En för dig Colombia
Het tempo
Ansikte mot ansikte
Så många vackra tjejer
Vad ska jag göra?
Ran-de-vu
Klockan är två
Flaskor dyker upp
Gör det varmt
Låt det nu släppa
Jag- jag snart
Aygün
Snoop Dogg
Höga låtar
Nummer ett
Har kul
På den ena
Natten är ung
Sömnlöshet
Hett som det kaffe från
colombia
Eeeeeee
Jag är som det kaffe från Colombia
(Du kan gå hela natten)
Eeee
Jag är din favorit sömnlöshet
(Du kan känna dig så rätt)
Eeeeeee
Jag är som det kaffe från Colombia
(Du kan gå hela natten)
Eeee
Jag är din favorit sömnlöshet
(Du kan känna dig så rätt)
Jag behöver det...
Eeeeeee
Jag är som det kaffe från Colombia
(Du kan gå hela natten)
Eeee
Jag är din favorit sömnlöshet
(Du kan känna dig så rätt)
Jag behöver det...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *