• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – aa cicekler

Artist aygun kaza mova - Låttitel aa cicekler

Text och översättning: aygun kaza mova - aa cicekler. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aygun kaza mova! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aygun kaza mova och se vilka fler låtar vi har av aygun kaza mova i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Mənim ömrüm qəmli kitab
Hər sətiri bir iztirab
Bu taleyin oyununda
Qismət payım minbir əzab
Naxış vurar ilmə-ilmə
Nazın olar kəlmə-kəlmə
Qəlb qapısı açıq qalıb
Necə deyim kədər kəlmə
Sirdaşımdır ağ çiçəklər
Göz yaşımdır çiçəklər
Kor bəxtimin xalısında
Naxışımdır çiçəklər
Dərd uzanır aydan-ilə
Qarşılaram gülə-gülə
Qaranlıqdan səhərəcən
Şam əriyir gilə-gilə
Doğmalaşıb gündüz-gecə
Hər birində var işgəncə
Yazıram öz həyatımı
Buta-buta, qönçə-qönçə
Sirdaşımdır ağ çiçəklər
Göz yaşımdır çiçəklər
Kor bəxtimin xalısında
Naxışımdır çiçəklər
(poetry)
Mənim ömrüm qəmli kitab
Hər sətiri bir iztirab
Bu taleyin oyununda
Qismət payım minbir əzab
Qismət payım minbir əzab

Översättning

Mitt liv är en värdefull bok
Det är en smärta i röven
I detta öde spel
Min andel är tusen
NaxÄ ± Å ?? vurar ilmÉ ?? - ilmÉ ??
NazYn olar kÉ ?? lmÉ ?? - kÉ ?? lmÉ ??
Hjärtans portar förblir öppna
NecÉ ?? deyim kÉ ?? dÉ ?? r kÉ ?? lmÉ ??
SirdaÅ ?? Ä ± mdÄ ± r aÄ ?? çiÃ§É ?? klÉ ?? r
Göz yaÅ ?? Ä ± mdÄ ± r çiÃ§É ?? klÉ ?? r
På mattan av min blinda förmögenhet
NaxÄ ± Å ?? Ä ± mdÄ ± r çiÃ§É ?? klÉ ?? r
DÉ ?? rd uzanÄ ± r aydan-ilÉ ??
QarÅ ?? Ä ± laram gülÉ ?? - gülÉ ??
Från mörkret till morgonen
Å ?? am É ?? riyir gilÉ ?? - gilÉ ??
DoÄ ?? malaÅ ?? Ä b b dag och natt ??
HÉ ?? r birindÉ ?? var iÅ ?? gÉ ?? ncÉ ??
Jag skriver mitt eget liv
Buta-buta, qönÃ§É ?? - qönÃ§É ??
SirdaÅ ?? Ä ± mdÄ ± r aÄ ?? çiÃ§É ?? klÉ ?? r
Ögontår är ett barns livsnerv
På mattan av min blinda förmögenhet
NaxÄ ± Å ?? Ä ± mdÄ ± r çiÃ§É ?? klÉ ?? r
(poesi)
Mitt liv är en värdefull bok
Det är en smärta i röven
I detta öde spel
En del av aktien är tusen
Min andel är tusen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *